Wydarzenia

 • Świadectwo pracy po śmierci pracodawcy

  Świadectwo pracy po śmierci pracodawcy

  Jeżeli stosunek pracy ustaje z powodu śmierci pracodawcy, umowa o pracę wygasa z automatu. A świadectwo pracy powinno zawierać informację o przyczynie wygaśnięcia wskazanej w art.632 Kodeksu pracy. W sytuacji, […]

  0 komentarzy
 • Umorzenie pożyczki z ZFRON

  Umorzenie pożyczki z ZFRON

  Z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracownicy mogą uzyskać wsparcie na potrzeby związane z rehabilitacją leczniczą, zawodową i społeczną. Nie każde z nich wiąże się z koniecznością zwrotu pozyskanych finansów. […]

  0 komentarzy
 • Co można wliczyć w koszty studiowanie przez internet?

  Co można wliczyć w koszty studiowanie przez internet?

  Właściciel firmy działającej w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego podjął naukę na zagranicznej uczelni na kierunku matematyka (licencjat). Był zainteresowany zaliczeniem kosztów ponoszonych w związku z edukacją do kosztów podatkowych firmy. […]

  0 komentarzy
 • Poszkodowany w wypadku bez prawa do jednorazowego odszkodowania

  Poszkodowany w wypadku bez prawa do jednorazowego odszkodowania

  Pracownik poszkodowany w wypadku w drodze z pracy lub do pracy nie jest uprawniony do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z tego tytułu. Tego typu świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które […]

  0 komentarzy
 • Renta wypadkowa a prawo do emerytury

  Renta wypadkowa a prawo do emerytury

  Osoba posiadająca jednocześnie uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego i do emerytury może sobie wybrać, czy będzie pobierać rentę powiększoną o połowę emerytury, czy emeryturę […]

  0 komentarzy