Fiskus daleki od neutralności

Dodał

firma.kod kresk.

Organy podatkowe nie zgadzają się na korygowanie faktur i deklaracji podatkowych przez przedsiębiorców, którzy wyrejestrowali się dla celów VAT. Trybunał Sprawiedliwości UE ma inne zdanie w tej kwestii.

Przedsiębiorca z północnej Polski nosił się z zamiarem dokonania korekty deklaracji VAT-7 z września 2008 roku. Poprawki miały dotyczyć zmiany stawki VAT (było 23 %) przy transakcjach sprzedaży należących do niego zabudowań. W wyniku postępowania podatkowego okazało się, że podatnik uzyskał zwolnienie z podatku przewidziane dla transakcji sprzedaży towarów używanych – jak wskazuje art. 43, ust. 1, pkt 2 ustawy o VAT (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że dokonana transakcja rzeczywiście powinna być zwolniona (wyrok prawomocny z czerwca 2010).

Przedsiębiorca chciał skorygować wystawione błędnie faktury i deklaracje, gdyż nadpłatę mógłby odzyskać dopiero po uporządkowaniu tej dokumentacji (zgodnie z art. 108 ustawy o VAT). Jednak fiskus nie wyraził na to zgody, gdyż podatnikowi, który dokonał wyrejestrowania z rejestru czynnych podatników nie przysługuje prawo do wystawiania vatowskich faktur, ani ich korekt (Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – par.4, Dz. U. 2008, nr 212, poz. 1337 ze zm.).

Orzeczenie gdańskiego WSA z 27 czerwca 2012 (sygn. akt I SA/Gd 324/12) było przychylne dla przedsiębiorcy – według niego wyrejestrowanie nie może być równoznaczne z odmówieniem podatnikowi prawa do wprowadzenia korekty deklaracji, czy faktury.

Sprawa przed Najwyższym Sądem Administracyjnym nie przyniosła jednak zadowalającego przedsiębiorcę rozstrzygnięcia, gdyż sąd nie dokonał merytorycznej oceny problemu i zakończyła się uchyleniem wyroku pierwszej instancji ze względów proceduralnych (sygn. akt I FSK 529/12).

Janina Fornalik (doradca podatkowy, MDDP) uważa, że w podobnych przypadkach podatnicy powinni mieć możliwość dokonywania korekt. Powołuje się przy tym na orzecznictwo TSUE, z którego wynika, iż najważniejsze jest, aby właściciel firmy prowadził  działalność w okresie, którego dotyczy korekta i był zobowiązany do prawidłowego rozliczania podatków. Jeśli rozliczenie nie było natomiast właściwe i VAT został zawyżony – w tym przypadku chodziło o niebagatelną sumę ponad 1,3 miliona złotych – to ma prawo odzyskać nadpłatę, jeśli jest nieprzedawniona niezależnie od faktu wyrejestrowania.

Ekspertka z MDDP przypomina ponadto, że skoro organy podatkowe mogą weryfikować rozliczenia VAT za nieprzedawnione okresy sprzed terminu wyrejestrowania podatnika i pociągać go do odpowiedzialności karnej za stwierdzone nieprawidłowości, to podatnik również powinien mieć możliwość korygowania rozliczenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *