Ewidencja faktur, które wróciły wraz z towarem

Dodał

14.listy2W sytuacji, kiedy nie doszło do faktycznej sprzedaży (klient nie przyjął towaru, ani za niego nie zapłacił) można anulować fakturę VAT, o ile sprzedawca posiada jej oryginał i kopię, a faktury nie wprowadzono uprzednio do obrotu prawnego.

Bywa, że towar nie zostaje przyjęty przez klienta, nie dokonuje on zapłaty, a następnie zwraca go wraz z oryginałem faktury. Sprzedawca ma wówczas możliwość anulowania dokumentu, nie musi go wprowadzać do ewidencji i nie wykazuje wynikających z niego kwot w rozliczeniu vatowskim.

Anulowanie faktury polega na tym, że jej wystawca skreśla  i oryginał, i kopię oraz opatruje je identycznym  komentarzem, w którym zamieszcza informację o przyczynie i okolicznościach związanych z daną sytuacją. Pozostawia wprawdzie fakturę w dokumentacji podatkowej, jednak nie wprowadza jej do ewidencji i nie wykazuje w deklaracji VAT kwot, które by z niej wynikały. Oczywiście dotyczy to tylko takich zdarzeń, gdy faktura nie została wcześniej wprowadzona do obrotu prawnego, a dostawa towarów w istocie nie miała miejsca, bo klient odmówił odbioru towaru i nie uiścił za niego zapłaty.

Źródło: VAT w pytaniach i odpowiedziach, PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 4 (818)/2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *