Wersja uproszczona dokumentacji rachunkowej

Dodał

klepsydraSprawozdanie finansowe w postaci uproszczonej już za 2014 rok mogą składać jednostki mikro. Nie jest to obowiązkowe, a decyzje o takim sposobie rozliczania podjąć musi organ zatwierdzający przedsiębiorstwa.

Organem zatwierdzającym, który podejmuje decyzję o zmianie sposobu prowadzenia ksiąg, może być w zależności od rodzaju jednostki: osoba fizyczna (przy jednoosobowej działalności gospodarczej), wspólnicy (przy spółce cywilnej, lub osobowej – ale nie komandytowo-akcyjnej), walne zgromadzenie członków (spółdzielnia), walne zgromadzenie akcjonariuszy i komplementariuszy (spółka komandytowa), walne zgromadzenie wspólników (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), bądź walne zgromadzenie akcjonariuszy (spółka akcyjna).

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w firmie można zmienić tylko pierwszego dnia roku podatkowego – a więc „cofając się w czasie” do początku roku bieżącego, albo deklarując taką zmianę od przyszłego roku. Zatem, jeśli przedsiębiorstwo chce rozliczyć się w sposób uproszczony rok 2014 (a ma taką możliwość, gdyż pozwala na to termin wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości, która wprowadza takie rozwiązanie) to może to zrobić , ale dla całego roku. Powinno też załączyć do rozliczenia informację dodatkową, w której opisze, jaki wpływ na sprawozdanie finansowe wywołały wprowadzone zmiany.

Ustawa o rachunkowości nakazuje bowiem jednoznacznie, że polityka rachunkowości powinna mieć charakter ciągły, ażeby dane za kolejne lata mogły zostać w sposób wiarygodny porównane, dzięki czemu da się wyciągnąć konkretne wnioski co do prosperowania firmy. Zatem w kolejnych latach trzeba jednakowo: dzielić na grupy operacje gospodarcze, wyceny aktywów i pasywów (również dokonywanie amortyzacji, czy umorzenia), ustalać wynik finansowy, czy też sporządzać sprawozdanie finansowe.

Źródło: MONITOR księgowego 22/2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *