Amortyzację środków trwałych zakupionych z ZFRON też można zaliczyć do kosztów

Dodał

pracujący ONZakłady pracy chronionej mogą wliczyć w koszty uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, na których kupno pozyskano środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Spółka będąca zakładem pracy chronionej założyła ZFRON (zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych). Przekazywała na niego równowartość zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia zatrudnionych przez nią niepełnosprawnych pracowników (a nie odprowadzała ich do urzędu skarbowego – jest to zgodne z prawem). Fundusze ZFRON można bowiem przeznaczyć na doposażenie stanowisk pracy, dostosowanie środowiska pracy do wymagań osób z orzeczoną niepełnosprawnością, tj. naprawę, lub modernizację maszyn i urządzeń, zakup nowego sprzętu, wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń przedsiębiorstwa do potrzeb korzystających z nich osób niepełnosprawnych. Tak wynika z zapisu w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Dz. U. 2011, nr 127, poz.721 ze zmianami].

Między spółką, a izbą skarbową wywiązał się spór – firma uważała, że może uzyskany przychód pomniejszać o odpisy od środków trwałych, które zakupowała z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Swojego stanowiska broniła przy tym opierając się o art. 16 ustawy o CIT [Dz. U. 1992 nr 21 poz. 86], który nie zabrania zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składników majątku zakupionych ze środków ZFRON. Dyrektor izby nie podzielał tej opinii. Uważał, że ustawa o CIT w art. 16, ust.1, pkt 9 nie uznaje odpisów i wpłat na różnego typu fundusze zakładane przez podatnika (tutaj ZFRON) za koszty podatkowe. Zatem nie można uznać za koszty wpłat na ZFRON, które odpowiadają środkom z zaliczek na PIT, ponieważ spółka ujmowałaby w rachunku podatkowym dwa razy ten sam koszt (wg niego za pierwszym razem byłoby to wynagrodzenie brutto, a za drugim amortyzacja od środków trwałych nabytych z funduszy ZFRON).

Kiedy sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przychylił się on do stanowiska spółki. Uznał, że jeśli pracodawca wypłaca wynagrodzenie dla pracownika, to może w całości zaliczyć je do kosztów podatkowych. Zaliczki na podatek dochodowy pochodzą już natomiast z majątku pracownika, więc nie dochodzi tu do podwójnego zaliczenia tej samej kwoty w koszty.

Dodatkowo sąd wspomniał, że zwolnienie z zaliczek PIT pracowników ZPChr to rodzaj preferencji podatkowej, której rolą jest sfinansowanie funduszu, jaki tworzy pracodawca w konkretnym celu. Brak możliwości wliczenia w koszty odpisów amortyzacyjnych nie pozwalałby zakładom pracy chronionej korzystać ze wspomnianej preferencji gwarantowanej przecież przez ustawodawcę.

Wyrok WSA z 14 stycznia 2015, sygn. akt III SA/Wa 1760/14. Jest nieprawomocny.

Źródło: DZIENNIK GAZETA PRAWNA, PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ nr 11/2015 (3905)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *