Czy warto rezygnować z opodatkowania VAT?

Dodał

oszczędzanie2Kiedy stronami w transakcji sprzedaży nieruchomości są czynni podatnicy VAT, mają oni możliwość wyboru pomiędzy odprowadzeniem podatku VAT, a zrezygnowaniem z opodatkowania.

Przykład:

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą i będący czynnym podatnikiem VAT zakupił w lipcu 2009 magazyn (za milion złotych netto), który następnie użytkował w celach wyłącznie związanych ze swoją działalnością. W związku z zakupem wykazał i odprowadził podatek VAT (230 tysięcy).

We wrześniu 2014 przedsiębiorca dokonał sprzedaży hali innej firmie, również posiadającej status czynnego podatnika VAT, za kwotę 800 tysięcy zł netto.

W takiej sytuacji strony mogły podjąć decyzję o opodatkowaniu transakcji, bądź zrezygnować z odprowadzenia podatku VAT.

Wybór rezygnacji z VAT implikował u sprzedawcy obowiązek korekty VAT w kwocie będącej 5/10 podatku, który odliczył za lipiec 2009. Dało to kwotę 115 tysięcy złotych, którą wykazał i odliczył w deklaracji VAT-7 za wrzesień  2014 lub kwartalnie w deklaracji VAT-7K za trzeci kwartał 2014. Pieniądze te musiał wyłożyć z własnej kieszeni, toteż „na czysto” zyskał tylko 685 tysięcy.

Nabywca, mimo, że nie musiał odprowadzać VAT (który mógłby sobie przynajmniej odliczyć) był zobligowany do uiszczenia podatku od czynności prawnych (2%), który w tym przypadku wynosił 16 tysięcy, czyli zapłacił w sumie 816 tysięcy.

Tymczasem, gdyby przedsiębiorcy wybrali opcje odprowadzeniem podatku VAT, to sprzedawca nie musiałby korygować  rozliczenia, od nabywcy przyjąłby kwotę obarczoną już podatkiem, czyli 984 tysiące brutto. Z tego odprowadziłby do fiskusa 184 tysiące i zyskałby na rękę 800 tysięcy złotych.

Nabywca, mimo, że początkowo musiałby wyłożyć większą kwotę, w ostatecznym rachunku, jednak by zyskał, bo VAT w wysokości 184 tysięcy złotych otrzymałby z powrotem przy odliczeniu, nie musiałby też uiszczać 2% podatku od czynności cywilnoprawnych.

Tak więc w omawianym przypadku daleko bardziej korzystne okazało się odprowadzenie VAT od transakcji sprzedaży.

Źródło: BIULETYN VAT, nr 22 (220) /2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *