Darowizna żywności – bez korekty VAT

Dodał

jad łodajniaPrzekazanie aktywów (np.: środków spożywczych) na rzecz organizacji pożytku publicznego nie skutkuje koniecznością  korekty rozliczenia VAT. Należy jednak pamiętać o zachowaniu wymagań wskazanych przez ustawę o VAT.

Zmiany, które weszły w życie po 1 października 2013 roku zezwalają na przekazanie artykułów spożywczych organizacjom o charakterze dobroczynnym bez obowiązku odprowadzania od nich podatku VAT. Dotyczy to wybranej grupy produktów, z których wyłączone są:
-napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2 %
-napoje alkoholowe stanowiące mieszankę piwa i napojów alkoholowych, w jakich stężenie alkoholu jest wyższe niż 0,5%.

Przekazywane artykuły muszą trafić do organizacji pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na cele związane z działalnością charytatywną prowadzoną przez te organizacje.

Przekazanie produktów spożywczych organizacji powinno być należycie udokumentowane – wystarczy umową darowizny, gdyż ustawa nie precyzuje dokładnie kształtu dokumentacji. W umowie muszą się znaleźć dane na temat tego, co zostało przekazane, informacja uprawdopodabniająca dokonanie darowizny oraz zobowiązanie organizacji, że nie zamierza otrzymanych produktów wykorzystać w innym celu, niż działalność charytatywna.

Jeśliby okazało się jednak, że produkty zostały inaczej spożytkowane, konsekwencje tego poniesie już organizacja pożytku publicznego. Przez konsekwencje należy rozumieć odprowadzenie podatku VAT – zgodnie z art. 108, ust. 3 w powiązaniu z art. 43, ust. 12a ustawy o VAT.

W odniesieniu do rozliczenia kosztów wytworzenia, bądź zakupu produktów spożywczych, które zostały przekazane organizacji dobroczynnej, to uznaje się je za koszty uzyskania przychodu (art. 23, ust. 1, pkt 11 updof oraz art. 16, ust. 1, pkt 14 pdop.

Podstawa prawna:
Ustawa o VAT [Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873]

Źródło: VAT w pytaniach i odpowiedziach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr 4(818)/2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *