Dodatkowa możliwość określania powstania przychodu przy pobraniu zaliczki

Dodał

14.4.kasa.fiskZgodnie z zasadami ogólnymi za chwilę powstania przychodu nie uznaje się momentu pobrania wpłaty, lub zarachowania należności, które odnoszą się do dostaw towarów, czy usług, które będą zrealizowane dopiero w kolejnych okresach sprawozdawczych. Jednak nowelizacja ustawy o PIT dopuszcza uznanie daty przyjęcia zaliczki za datę powstania przychodu.

Od tego roku przedsiębiorcy zyskali możliwość określenia momentu powstania przychodu na dzień, w którym doszło do wpłaty zaliczki na poczet dostawy, która w rzeczywistości będzie mieć miejsce dopiero w przyszłych okresach sprawozdawczych. Wpłata taka powinna być udokumentowana zapisem w kasie fiskalnej – zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o VAT [Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zmianami].

Poszczególni podatnicy decydując się na taką formę rozliczenia zobowiązani są do powiadomienia o swojej decyzji naczelnika właściwego dla siebie urzędu skarbowego (jeśli rzecz dotyczy spółki, swoją wolę musza wyrazić wszyscy wspólnicy – jak wynika z art.14, ust.1 ustawy o PIT [Dz. U. 2012, poz. 361 ze zmianami]).

W zależności od tego, czy firma wykorzystywała w swej działalności wcześniej kasy fiskalne, czy nie, będzie miała odmienny czas na powiadomienie o wybranym sposobie rozliczenia:
-jeśli użytkowała więc wcześniej kasę rejestrującą, musi tego dokonać do 20 dnia pierwszego miesiąca w danym roku podatkowym
-jeżeli dopiero rozpoczyna ewidencjonowanie przy użyciu kas rejestrujących, to ma na to czas do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie tym sposobem.

Co istotne, wystarczy jednorazowe zgłoszenie – jest ono wiążące także w kolejnych latach. Następna wizyta w tej sprawie w urzędzie skarbowym będzie konieczna dopiero w razie rezygnacji ze stosowania tego rozliczenia.

Źródło: Podatki 2015, DZIENNIK GAZETA PRAWNA, wydanie I /2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *