Zamiast limitu umów na czas określony, ograniczenie czasowe zatrudnienia na ich podstawie

Dodał

20.bizDo tej pory pracodawca mógł zawrzeć z pracownikiem umowę  na czas nieokreślony dopiero przy trzecim kontrakcie. Przy czym poszczególne umowy mogły trwać nawet powyżej 5 lat. Przepis ten otwierał drogę do zbytniego nadużywania czasowych umów o pracę.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada rewolucję w tym zakresie. Zezwala co prawda na zawarcie większej liczby umów terminowych, jednak czas ich trwania nie będzie mógł być dłuższy niż 33 miesiące.

Nie dla wszystkich pracowników proponowane zmiany okażą się równie korzystne. W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o drugą umowę o pracę na czas określony w chwili wejścia w życie nowelizacji Kodeksu dopiero piąta zawarta z tym samym pracodawcą może okazać się umową na czas nieokreślony. Jest to związane z tym, że zastosowanie znajdą przepisy przejściowe, które zakładają, iż umowy terminowe, które trwają w momencie wejścia w życie nowelizowanego Kodeksu pracy [Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 ze zm.] będą traktowane zgodnie z nowymi zasadami, czyli dotyczyć je będzie 33-miesięczny limit czasowej pracy, podczas którego można zawrzeć najwyżej 3 umowy na czas określony. Z tym, że akurat trwająca umowa będzie traktowana jako pierwsza, to znaczy, że dopiero piąta umowa (druga plus te trzy kolejne) z danym pracodawcą potraktowana zostanie jako stała.

Sytuacja pracowników z tej grupy nie jest tak do końca niekorzystna. Zwiększa się bowiem wprawdzie ilość umów na czas określony, które mogą być zawarte, jednak jednocześnie zaczyna obowiązywać limit czasowy, czyli zatrudnienie na czas określony nie może trwać dłużej niż 33 miesiące.

Ogólnie rzecz biorąc nowelizacja ma wyjść na dobre pracownikom, gdyż będą mogli oni pozyskać przywileje pracownicze wcześniej, niż miało to miejsce do tej pory.

Okoliczności wprowadzania zmian budzą jednak niepokój wśród niektórych pracodawców i pracowników. Pojawiają się opinie, że powinny się one odnosić do umów zawieranych dopiero od dnia wejścia w życie nowelizowanego Kodeksu pracy. Pozwoliłoby to uniknąć nieporozumień.

Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy jest aktualnie konsultowany.

Źródło: Źródło: DZIENNIK GAZETA PRAWNA nr 222 (3863) / 2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *