Akcje przekazane bezpłatnie, a odroczony moment opodatkowania

Dodał

podatkiPrzepis o odroczonym momencie opodatkowania może być zastosowany nie tylko w stosunku do papierów wartościowych nabytych bezpośrednio od eminenta, ale również dla akcji przekazanych bezpłatnie pracownikom przez pracodawcę.

Art. 24, ust. 11 w związku z ust. 12 ustawy o PIT opisuje zasady stosowania przepisu o odroczonym momencie opodatkowania, którego celem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania i nałożenie podatku na prawdziwy przychód powstający w chwili sprzedaży papierów wartościowych. Spółka uznała, że może skorzystać z tego przepisu kupując akcje innej spółki i przekazując je bezpłatnie własnym pracownikom, członkom zarządu i radzie nadzorczej bez odprowadzania zaliczek na PIT, gdyż w jej rozumieniu nabywcy akcji uzyskują dochód dopiero w chwili sprzedaży papierów (której dopuszczalny najwcześniejszy określiła z góry spółka).

Izba Skarbowa w Bydgoszczy nie uznała stanowiska spółki. Według niej dochód dla pracowników powstał już w momencie otrzymania papierów wartościowych – była nim ich wartość i to od jej wysokości należy potrącić zaliczki na PIT. W opinii organu podatkowego z przepisu o odroczonym momencie opodatkowania można skorzystać wyłącznie, jeżeli nabywa się papiery wartościowe  od razu od eminenta.

Kiedy sprawa trafiła do Wojewódzkiego i następnie Najwyższego Sądu Administracyjnego, ich orzeczenia okazały się zbieżne ze stanowiskiem spółki, która przekazała pracownikom akcje. Sądy obu instancji uznały bowiem, że z prawa odroczenia momentu opodatkowania mogą skorzystać także osoby, które nie nabywają papierów wartościowych bezpośrednio od eminentów. Poza tym uznały, iż faktyczny dochód przy nieodpłatnym przekazaniu akcji powstaje dopiero w momencie ich zbycia, zatem przedsiębiorstwo nie miało obowiązku potrącania zaliczek na rzecz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Orzecznictwo: Wyrok NSA sygn. akt II FSK 2355/12 z 14 stycznia 2015 roku

Podstawa prawna: ustawa o PIT [Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zmianami].

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, nr 12/2015 (3905).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *