Premia podatkowa dla badaczy

Dodał

pig2Prezydencki projekt przewiduje wprowadzenie regulacji mających na celu przyznanie większego wsparcia podmiotom specjalizującym się w dziedzinie innowacyjności. Do ciekawszych propozycji w nim zawartych należy nagradzanie premią podatkową za podejmowanie się działalności badawczo-rozwojowej (B+R).

Prezydent opracował projekt zmian związanych z regulacjami dotyczącymi opodatkowania działalności badawczo-rozwojowej. Jego wejście w życie wiązać się będzie z tym, że nową postać uzyskają następujące ustawy:
-o podatku dochodowym od osób fizycznych
-o podatku dochodowym od osób prawnych
-o rachunkowości.

W efekcie wprowadzonych innowacji możliwe stanie się wliczanie do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych w związku z działalnością badawczo-rozwojową. W dodatku niezależnie od tego, czy owe prace przyniosły pozytywny wynik, czy nie.

Koszty te można będzie rozliczać w dniu ich poniesienia, bądź zbiorczo, ale nie później niż w piątym (podatkowym) roku prowadzenia działalności.

Na chwilę obecną sytuacja w tej dziedzinie wygląda tak, że do kosztów uzyskania przychodu zaliczać można wyłącznie koszty prac rozwojowych, które zakończyły się pozytywnym wynikiem. Jeżeli wynik okazał się negatywny, albo podmiot prowadził badania naukowe, kosztów z nimi związanych nie można wliczyć do kosztów podatkowych.

Rozwiązaniem szczególnie stymulującym dla przedsiębiorców ma być tak zwana premia podatkowa, którą ma być nagradzana prowadzona działalność badawczo-rozwojowa. Nagroda ta ma polegać na tym, że podmiot zajmujący się B+R będzie mógł wliczać do kosztów uzyskania przychodów koszty nawet większe niż faktycznie zostały poniesione w związku z działalnością badawczo-rozwojową. O tym, o ile większe, decydować ma rozmiar firmy. Dla przedsiębiorstw mikro, małych i średnich będzie to 150 procent naprawdę poniesionych kosztów i dokonanej amortyzacji, a dla większych będzie to 120 procent.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności wejdzie w życie najprawdopodobniej 1 stycznia 2016 roku.

Źródło: Gazeta Podatkowa numer 24/2015 (1169).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *