Przedsiębiorca na L4

Dodał

chory3Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty 3000 złotych. Jest to więcej od obowiązkowego minimum (czyli 60 procent z przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). W związku z chorobą może przyjąć za podstawę wymiaru składek  kwotę 3000 złotych pomniejszoną o składki za dni pobierania zasiłku chorobowego.

Przedsiębiorca może odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne od wybranej przez siebie kwoty. Najniższa suma, jaką może zadeklarować to 60% przewidzianego przeciętnego wynagrodzenia za miesiąc, które jest przyjęte do ustalenia kwoty limitu rocznego podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (na ten rok jest to 2375,40 złotych). W przypadku osób dopiero rozpoczynających działalność będzie to ulgowe 30%.

W razie niezdolności do pracy, przykładowo z powodu choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim, przedsiębiorca ma prawo proporcjonalnie zmniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za konkretny miesiąc. Może to zrobić pod warunkiem, że deklaruje podstawę w co najmniej najniższej obowiązującej go wysokości i spełnia warunki pozwalające mu na przyznanie zasiłku chorobowego.

W takiej sytuacji kwotę podstawy wymiaru tych składek dzieli się przez ilość dni w danym miesiącu kalendarzowym, a następnie mnoży przez ilość dni, kiedy przedsiębiorca podejmował pracę.

Przykład:
Przedsiębiorca opłaca składki od kwoty 3 tysiące złotych. Przez trzy pierwsze dni lutego był w pracy, potem przebywał na zwolnieniu lekarskim. Składki na ubezpieczenie społeczne w tym miesiącu odliczy więc w następujący sposób:

3000 zł : 28 dni lutego x 3 dni w lutym, kiedy był w pracy

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 16/2015 (1161).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *