Stan likwidacji nie zwalnia z obowiązku podatkowego

Dodał

rudera2Spółka będąca w likwidacji w posiadanym budynku odłączyła media, przestał go też użytkować. W związku z tym była przekonana, że nie jest już zobligowana do płacenia podatku od nieruchomości zgodnie ze stawkami obowiązującymi przedsiębiorcę.

Nieruchomość należąca do firmy była w stanie skrajnie niesprzyjającym wykorzystywaniu jej w celach gospodarczych: nieszczelny dach przeciekał, zostały odłączone woda, ogrzewanie i prąd elektryczny. Z tego powodu władze spółki (będącej w stanie likwidacji) uznały, że sytuacja taka oznacza spełnienie obu warunków wspomnianych w art. 1a, ust. 1, pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który nakazuje objąć podatkiem od nieruchomości grunty, budynki i budowle znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorcy, bądź innego podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą, o ile nieruchomość ta nie jest, ani nie może być użytkowana w celu prowadzenia działalności ze względów technicznych.

Warunki, które spółka uznała za zgodne z powyższym to fakt, że była w likwidacji oraz, że nieruchomość nie nadawała się do eksploatacji.

Tymczasem wójt gminy, a później także samorządowe kolegium odwoławcze nie przychyliły się do jej stanowiska. W ich opinii, skoro w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka nadal widnieje, to należy uznać, że wciąż prowadzi działalność gospodarczą. A fakt nieużytkowania budynku w danym momencie nie świadczy jeszcze o tym, że po dokonaniu remontu, nie można będzie ponownie rozpocząć jego eksploatacji. To samo odnosi się do podłączania mediów.

Identyczne zdanie wyraziły lubelski Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Najwyższy Sąd Administracyjny – stan likwidacji nie implikuje automatycznie utraty przez spółkę statusu przedsiębiorcy.

Oba sądy przypomniały przy tym, że podmioty zarejestrowane w KRS są przedsiębiorcami, niezależnie od tego, czy jeszcze nie podjęły działalności, już ją prowadzą, czy znajdują się w stanie likwidacji.

NSA przyznał jednak, iż choć za względy techniczne uznaje się w tym kontekście trwałe i nieusuwalne wady w nieruchomości niesprzyjające jej użytkowaniu, to w niektórych przypadkach za takie można przyjąć również aspekty prawne takie jak, na przykład decyzja organów administracyjnych, która może wyłączyć budynek z eksploatacji nawet na dziesięciolecia.

Orzecznictwo:
Wyrok NSA z 4 marca 2015 o sygn. akt II FSK 3116/14.

Podstawa prawna:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych [Dz. U. 2014, poz. 150].

Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna numer 52/2015 (3945).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *