Wynagrodzenie polskiego pracownika opodatkowane na Malcie

Dodał

La Valeta, MaltaPensja pracownika oddelegowanego na Maltę jest opodatkowana zgodnie tamtejszymi regulacjami, jeśli nie zostanie spełniony któryś z warunków wskazanych przez polsko-maltańską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Polska firma skierowała pracownika do pracy na Malcie. Ma on pracować w delegacji przez cały rok kalendarzowy. Przedsiębiorstwo nie będzie odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od jego wynagrodzenia, ponieważ nie zostanie spełniony jeden z warunków umowy zawartej pomiędzy rządem polskim, a maltańskim w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu [Dz. U. 1995, nr 49, poz. 256 ze zmianami] w art. 15, ust.1. Czyli pracownik będzie pracował za granicą przez okres dłuższy niż pozwala na to umowa i jego wynagrodzenie nie może być opodatkowane na polskich zasadach (będzie pracował dłużej niż 183 dni).

Pozostałe warunki umowy zezwalające na opodatkowanie pensji polskiego pracownika wykonującego czynności służbowe na obszarze Malty, są wprawdzie spełnione (jednak to nie wystarczy, by zastosować polskie przepisy podatkowe):
-pensja wypłacana jest przez pracodawcę, lub w jego imieniu, który nie ma siedziby, albo miejsca zamieszkania na Malcie
-kosztów wynagrodzenia nie pokrywa zakłada posiadany przez pracodawcę na Malcie.

Wynagrodzenie polskiego pracownika skierowanego do pracy na Malcie mogłoby być opodatkowane zgodnie z polskimi przepisami tylko, jeśli spełnione byłyby wszystkie trzy z powyższych warunków polsko-maltańskiej umowy. Tymczasem, skoro nawet tylko jeden z nich nie został zachowany (delegacja potrwa dłużej niż 183 dni w roku podatkowym) to dochody pracownika będą opodatkowane za granicą.

Podstawa prawna:
-Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) [Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zmianami]
-Umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu [Dz. U. 1995, nr 49, poz. 256 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa numer 16/2015 (1161).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *