Zliczanie okresów zatrudnienia na potrzeby urlopu

Dodał

wakacje2W celu obliczenia okresu należnego urlopu należy wziąć pod uwagę nie tylko okresy świadczenia pracy, ale i ukończonej szkoły, a także pobierania zasiłku dla bezrobotnych, czy stypendium otrzymywanego na stażu.

Pracownik, który ma udokumentowany czas pracy krótszy niż dziesięć lat, według Kodeksu pracy ma prawo do dwudziestu dni urlopu w ciągu roku. Powyżej tego okresu przysługuje mu dwadzieścia sześć dni wolnych od pracy (art. 154, par.1).

Przy zliczaniu czasu niezbędnego do określenia należnego urlopu trzeba wziąć pod uwagę poszczególne okresy zatrudnienia. Należy wliczyć także czas poświęcony na naukę w szkole – którą UKOŃCZYŁ pracownik. Nie można tu wliczyć szkoły podstawowej. Dopiero edukacja od poziomu szkoły zawodowej może być brana pod uwagę.

Do okresu istotnego przy obliczaniu należnego urlopu zalicza się również czas, w którym pobierany był zasiłek dla bezrobotnych, a także stypendium otrzymywane na stażu oraz czas pracy za granicą, jeżeli jest on należycie udokumentowany.

Przykład:
Pracownik nieposiadający wykształcenia innego niż podstawowe rozpoczął pracę w lipcu 2004 roku. Pracował przez osiem i pół roku. Następnie pobierał zasiłek dla bezrobotnych (dalsze sześć miesięcy bez kilku dni), a potem znów był zatrudniony od lipca 2013 – do nadal. Po zliczeniu wspomnianych okresów uzyskał prawo do pełnego urlopu w lipcu 2014 roku, gdyż w tym miesiącu osiągnął dziesięć lat pracy.

Podstawa prawna:
Kodeks pracy [Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141]
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 16/2015 (1161)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *