Dodatek pielęgnacyjny – potrzebne dokumenty

Dodał

sick3Składając wniosek o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego należy przygotować kompletną dokumentację medyczną. Jednym z najważniejszych jej elementów jest zaświadczenie wydane przez lekarza, pod którego opieką stale znajduje się chory. Organ rentowy może poza tym zlecić dodatkowe badania.

Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym rencistom/emerytom, którzy osiągnęli stosowny wiek (ukończyli 75 lat życia), bądź ze względu na pogorszenie stanu zdrowia nie mają możliwości wykonywania samodzielnie czynności życia codziennego.

O przyznaniu dodatku decyduje organ rentowy zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy. Swoją decyzję opiera na dostarczonej wraz z wnioskiem dokumentacji oraz opinii lekarzy, lub ewentualnie psychologa w razie konieczności poproszonych o współpracę.

W uzasadnionych przypadkach, kiedy chory nie jest w stanie przemieszczać się z obawy o pogorszenie stanu zdrowia, istnieje możliwość przeprowadzenia badań w miejscu jego pobytu (par. 3, ust. 3 w/w rozporządzenia), albo wydanie orzeczenia o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego nawet bez przeprowadzania w ogóle badań, ale tylko w takich okolicznościach, gdy załączona do wniosku dokumentacja medyczna jest sporządzona w wyczerpujący sposób (par. 4, ust. 2).

Wniosek powinien być wypełniony na formularzu N-9, który zainteresowani mogą znaleźć na stronie www.druki.gofin.pl. Wraz z nim dołącza się dokumentację medyczną, której jednym z bardziej znaczących elementów jest zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego bezpośrednią opieką chory znajduje się na bieżąco.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy [Dz. U. 2004 nr 273 poz. 2711 ze zmianami].

Źródło: Źródło: Gazeta Podatkowa numer 30/2015 (1175).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *