Mężczyzna może zatrudnić żonę na podstawie umowy zlecenia

Dodał

mążZe względu na planowaną operację i konieczny po niej okres rekonwalescencji mężczyzna posiadający przedsiębiorstwo nie będzie mógł pracować. W związku z tym chciałby zatrudnić niepracującą nigdzie indziej żonę do pracy w swojej firmie w oparciu o umowę zlecenie. Może to zrobić, powinien jednak odprowadzać w jej imieniu składki ZUS.

Kobieta zatrudniona na podstawie umowy zlecenia przez własnego męża w należącej do niego firmie powinna być zgłoszona jako zleceniobiorca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z kodem ubezpieczenia 0411. Zleceniodawca (mąż) powinien to zrobić najpóźniej do siedmiu dni od daty rozpoczęcia wykonywania zlecenia.

Przez okres obowiązywania umowy (od daty rozpoczęcia wykonywania zlecenia, aż po jej wygaśnięcie, lub do dnia jej rozwiązania) pracodawca powinien w jej imieniu odprowadzać składki na obowiązkowe ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe).

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawą wymiaru składek zusowskich dla osoby pracującej w oparciu o umowę zlecenie jest suma wszystkich wypłat, jakie zostały zleceniobiorcy wypłacone, albo pozostawione mu do dyspozycji w czasie między pierwszym, a ostatnim dniem kalendarzowego miesiąca, za który dokonywany jest raport miesięczny ZUS RCA.

W momencie, kiedy ustaje obowiązek ubezpieczeniowy (przestaje obowiązywać umowa zlecenie) mąż-zleceniodawca ma obowiązek wyrejestrować żonę-zleceniobiorcę z ubezpieczeń zusowskich. Powinien tego dokonać w czasie siedmiu dni po zakończeniu trwania umowy.

Podstawa prawna:
ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zmianami].

Źródło: Gazeta Podatkowa numer 24/2015 (1169).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *