Orzeczenie o niepełnosprawności nie przekreśla zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Dodał

on.2Osoby niepełnoprawne często obawiają się, że ujawniwszy potencjalnemu pracodawcy fakt posiadania orzeczenia, nie zostaną zatrudnione. Tymczasem brak jest przeciwskazań do zatrudniania na otwartym rynku pracy osób, które posiadają orzeczoną niepełnosprawność.

Warunki podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Definiuje ona pojęcie niepełnosprawności oraz jej stopni (lekki, umiarkowany, znaczny). Wskazuje także na dopuszczalne okoliczności zatrudnienia. I tak na przykład za osobę z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności uznaje się kogoś, u kogo stwierdzono naruszenie sprawności organizmu, brak zdolności do podjęcia pracy, bądź dopuszcza się możliwość podjęcia pracy, lecz przy zapewnieniu warunków chronionych, albo cechuje go potrzeba czasowej, czy częściowej pomocy przy pełnieniu ról społecznych.

Za osobę niepełnosprawną uznawany jest pracownik od momentu, w którym dostarczy on orzeczenie o niepełnosprawności.

Jednocześnie wspomniana ustawa dopuszcza możliwość podjęcia pracy przez niepełnosprawnego na otwartym rynku pracy  (art. 4, pkt. 5), jeżeli zostanie dla niego stosownie przygotowane stanowisko pracy, albo podejmie się zatrudnienia jako telepracownik.

O tym, czy stanowisko jest odpowiednio dostosowane do niepełnosprawności, decyduje Państwowa Inspekcja Pracy.

Podstawa prawna:
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776 ze zmianami].

Źródło: Gazeta Podatkowa numer 24/2015 (1169).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *