Umorzenie egzekucji komorniczej

Dodał

14.4smsJeżeli z powodu nieterminowego regulowania alimentów, komornik ściąga alimenty z wynagrodzenia dłużnika, zakończenie egzekucji kosztów może nastąpić po spłaceniu rat wymagalnych i złożeniu depozytu.

Mężczyzna zalegał z przekazywaniem alimentów przez kilka miesięcy. W związku z tym komornik zaczął ściągać je z jego wynagrodzenia. Łączyło się to również z naliczaniem kosztów egzekucyjnych. Jako, że sytuacja materialna mężczyzny się poprawiła, chciałby spłacić zadłużenie, ograniczyć koszty pracy komornika i regulować należności na bieżąco.

Jeśli już doszło do tego, iż ściąganiem alimentów zajął się komornik, zakończenie takiej sytuacji może nastąpić dopiero po spłacie zobowiązań wymagalnych, czyli tych rat, których termin płatności już minął oraz złożeniu stosownego depozytu na rachunku depozytowym Resortu Finansów. Wysokość kwoty depozytu ustalana jest indywidualnie na podstawie zapisu w art. 883, par.2 Kodeksu postepowania cywilnego i stanowi ona równowartość sześciokrotności świadczenia miesięcznego, którego zapłaty żąda od dłużnika obowiązek alimentacyjny. Konieczne przy tym jest umocowanie komornika do podejmowania tej sumy w przypadku, gdy ten stwierdzi, że dłużnik alimentacyjny ponownie zwleka z uiszczaniem świadczeń wymagalnych.

Przykład:
Miesięczna kwota alimentów wynosi 500 złotych. Po spłaceniu wszystkich zaległych zobowiązań (rat wymagalnych), przedstawieniu dowodu wpłaty kwoty do depozytu (w tym przypadku 3000 złotych) oraz umocowaniu komornika do podjęcia tej sumy, dłużnik może wystąpić do komornika o umorzenie kosztów egzekucyjnych.

Podstawa prawna: Kodeks postepowania cywilnego [Dz. U. 2014, poz. 101 ze zmianami]

Źródło: Gazeta podatkowa numer 30/2015 (1175).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *