Pracodawca musi zapłacić także byłemu pracownikowi

Dodał

monety2NSA wyraził się jasno – inspektor pracy może nakazać pracodawcy zapłacenie należnego wynagrodzenia nawet, jeśli ustał już stosunek pracy.

Pracodawca zalegał z wypłatą wynagrodzenia dla kobiety za okres między grudniem 2012, a kwietniem 2013 roku, czyli w sumie 5 miesięcy. W sierpniu 2013 inspektor pracy nakazał mu wypłatę zaległości kobiecie, która w tym czasie nie była już zatrudniona.

Przedsiębiorca odwołał się od tego nakazu do okręgowego inspektora pracy. Tłumaczył się przy tym kiepską sytuacją finansową przedsiębiorstwa, ale podkreślał jednocześnie, że stara się w miarę możliwości spłacać zaległości. Jego wątpliwości w treści nakazu nie budziła konieczność uregulowania płatności, ale fakt, że nakaz został wydany przez inspektora pracy w stosunku do kobiety, która nie była już pracownikiem. Tymczasem ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy w art. 11, pkt.7 mówi, iż wypłata wynagrodzenia i innych świadczeń należnych może być nakazana pracodawcy na rzecz pracownika, a w chwili wydania nakazu kobieta nie była już pracownikiem, zatem w tym przypadku dla pracodawcy w jego mniemaniu zobowiązujące jest jedynie orzeczenie sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego zwróciła się następnie, podtrzymał jednak nakaz inspekcji, bowiem kwestią sporną nie było zaleganie z płatnościami dla kobiety, ale fakt, że przestała być pracownicą.

Identycznego zdania był Najwyższy Sąd Administracyjny, do którego w następnej kolejności zgłosił się przedsiębiorca. Podkreślił on, że trudne położenie finansowe nie może być przyczyną odroczenia płatności. Pracownik jest bowiem słabszą stroną w stosunku pracy i nie może ponosić ryzyka wynikającego z prowadzenia działalności.

Orzecznictwo: Wyroki NSA z 26 listopada 2015 roku, sygn. akt I OSK 1732/14, I OSK 1733/14.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, nr 22 (4125)/2015.

Podstawa prawna: Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 roku (Dz. U. 2015, poz. 640 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *