Zwolnienie lekarskie dla ciężarnej po zmianie wymiaru czasu pracy

Dodał

ciążaW przypadku zmiany umowy o pracę wpływającej na wymiar czasu pracy, podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest wynagrodzenie związane z nowym wymiarem.

Kobieta pracująca w firmie od ponad dwóch lat zaszła w ciążę i w grudniu 2015 roku przedstawiła pracodawcy zwolnienie lekarskie na okres jednego miesiąca (kod „B”). Przez większą część czasu trwania stosunku pracy była ona zatrudniona na cały etat, jednak od sierpnia 2015 zmienił się wymiar jej czasu pracy na ½ etatu. Zatrudniający ją przedsiębiorca w związku z tym nie był pewny, w jaki sposób ma obliczyć dla niej podstawę zasiłku chorobowego.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego bierze się pod uwagę wynagrodzenie osoby zatrudnionej pozyskane w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, podczas którego doszło do niezdolności do pracy. Co do zasady, jest nią przeciętne wynagrodzenie wypłacane za miesiąc w okresie dwunastu miesięcy, bądź przy krótszym czasie zatrudnienia – pełnych miesięcy kalendarzowych przed miesiącem, w jakim zaistniała niezdolność do pracy (Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: art. 36).

Jednak jest tutaj pewien wyjątek – jeżeli zmieni się umowa o pracę, lub inny akt generujący powstanie stosunku pracy i zmniejszy się, albo zwiększy wymiar czasu pracy, to podstawą do obliczania zasiłku będzie wynagrodzenie ustalone dla wymiaru czasu następującego po owej zmianie ( art. 40 w/w ustawy).

W sytuacji, w jakiej znalazła się wspomniana kobieta, gdzie zatrudnienie trwało powyżej 2 lat, ale od sierpnia zmieniło się z całego na połowę etatu, podstawą dla naliczania świadczenia chorobowego wynikającego z niezdolności do pracy powstałej po tej zmianie (grudzień 2015), będzie tylko wynagrodzenie otrzymane za pełne miesiące po zmianie wymiaru czasu pracy, a poprzedzające moment powstania niezdolności do pracy, czyli z września, października i listopada, tj. za pół etatu.

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2014, poz. 159 ze zmianami)

Źródło: Gazeta Podatkowa, nr 100 (1245)/2015.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *