Liczy się staż w przedszkolu, szkole i placówce

Dodał

teach3Zasady awansu dla nauczyciela są precyzowane prze Kartę Nauczyciela. Dotyczą one nie tylko miejsca, w którym staż może być odbywany, ale i minimalnej części etatu, która może być zaakceptowana jako staż.

Kobieta odbywająca staż nauczycielski (łącznie 0,73 etatu) z przyczyn losowych zmuszona była do złożenia wniosku o obniżenie wymiaru zatrudnienia. Nie była jednak pewna, czy staż nadal będzie mógł być kontynuowany, ponieważ w nowych okolicznościach pracowałaby na 0,23 etatu jako plastyczka i na 0,27 etatu jako świetliczanka (wcześniej miała na świetlicy 0,5 etatu i jako nauczyciel plastyki 0,23 etatu).

Nie powinna się jednak obawiać utraty możliwości kontynuowania stażu, gdyż Karta pracy definiuje jako staż taki rodzaj zatrudnienia w przedszkolu, szkole, placówce, czy innej jednostce organizacyjnej, który ma wymiar minimum połowy obowiązkowego wymiaru pracy, który został rozpoczęty i realizowany zgodnie z zasadami i w trybie określonym przez rozdział 3a. Nie wspomina przy tym, że zatrudnienie ma dotyczyć nauczania jednego tylko przedmiotu.

Co oczywiste, nauczyciel musi posiadać przy tym wykształcenie stosowne do swego stanowiska – wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, albo ukończoną edukację w zakładzie kształcenia nauczycieli. Kwalifikacje te są określone przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) i Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kwalifikacji (…).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009, nr 50, poz. 400).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2014, poz. 784).

Karta nauczyciela (Dz. U. 1982, nr 3, poz. 19)

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 1 (1251).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *