500 na plusie

Dodał

rodzinaJuż czeka na czytanie w sejmie projekt ustawy wprowadzającej nowe świadczenie wychowawcze. Ma on zagwarantować wolne od podatku 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

Nowe świadczenie będzie wolne od opodatkowania. Ponadto bez zmian ma pozostać ulga podatkowa na dzieci. W efekcie na dziecko będzie można otrzymać nawet 8341 złotych w ciągu roku, z czego 6000 właśnie z programu Rodzina 500 plus, a reszta z racji innych świadczeń i ulg.

Jeśli projekt wejdzie w życie, Polska zbliży się do średniej europejskiej w kontekście pomocy prorodzinnej, która wynosi w przeliczeniu na złotówki 9819 w ciągu roku na dziecko.

W poszczególnych krajach Europy świadczenia na dzieci są na różnym poziomie. Najniższe są w Bułgarii, Rumunii, Litwie i Grecji. Polska wprawdzie wyprzedza te kraje, ale i tak na dzień dzisiejszy jest piąta od końca… Najlepszą opiekę prorodzinną zapewnia swoim obywatelom Francja, ale nawetw Wielkiej Brytanii rodzinadzięki świadczeniom”child benefit” na dziecko może dostać nawet 2500 euro, o ile jej dochód nie jest wyższy niż 35 000 euro.

W Polsce świadczenie ma być przyznawane na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 lat. W tym przypadku nie będzie miała znaczenia wysokość dochodu na członka rodziny. Natomiast w odniesieniu do pierwszego dziecka w rodzinie istnieje również możliwość przyznania świadczenia, o ile zostanie spełnione kryterium dochodowe, czyli jeżeli na członka rodziny nie będzie przypadać więcej niż 800 złotych, lub 1200, jeżeli rzecz będzie dotyczyć dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością.

żródła:

http://www.money.pl

http://www.podatki.biz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *