Komu zasiłek przedemerytalny?

Dodał

emerytSześćdziesięciolatek mający co najmniej 35 lat pracy może starać się o zasiłek przedemerytalny. Przysługuje mu on w niektórych okolicznościach.

Mężczyzna w wieku 62 lat został zwolniony z powodu likwidacji jego stanowiska pracy. W chwili obecnej jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy i pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Niedługo utraci prawo do tego świadczenia. Co może zrobić w takiej sytuacji?

Bezrobotny posiadający wieloletni staż pracy (co najmniej 35 lat) może ubiegać się o przyznanie zasiłku przedemerytalnego, jeśli ukończył 60-ty rok życia i utracił zatrudnienie z powodów leżących po stronie pracodawcy (jak na przykład zlikwidowanie stanowiska pracy), a pracował w danym zakładzie przez minimum 6 miesięcy.

Zanim jednak złoży wniosek o przyznanie mu świadczenia, powinien przez okres pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli przez ten okres nie dostanie oferty pracy, będzie mógł pozyskać świadczenie przedemerytalne.

Na dzień dzisiejszy kwota tego zasiłku wynosi 1027,39 złotych miesięcznie. Co roku, w marcu świadczenie to jest w niewielkim stopniu podwyższane.

Podstawa prawna: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [Dz. U. 2015, poz. 149], art. 2, ust. 1, pkt 29b

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, numer 28 (4175)/2016.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *