Kiedy trzeba odprowadzić podatek od dotacji?

Dodał

złoty2Jeżeli środki z dotacji mają wpływ na zmianę ceny świadczonej usługi, bądź dostawy towaru, podlega ona opodatkowaniu. Zarówno organy podatkowe, jak i sąd są w tej kwestii jednomyślne.

Na podstawie umowy zawartej z PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) mężczyzna otrzymał dotację, którą wykorzystał przy realizacji współfinansowanego ze środków unijnych programu. Przyznane pieniądze miały zostać spożytkowane na opłacenie usług doradczych. W związku z tym doszło do sporu między podatnikiem, a organem podatkowym, który uznał, że subwencja (dotacja) powinna zostać opodatkowana jako cenotwórcza. Podatnik stanowczo przeciwko temu oponował.

Fiskus widział konieczność odprowadzenia podatku w związku z tym, że dzięki wykorzystaniu subwencji cena usług doradczych dla klienta została obniżona do 12 złotych brutto (reszta, czyli 90 procent została pokryta z dotacji), a więc dla niego uległa zmianie. Tymczasem w opinii podatnika cena się nie zmieniła, bo w sumie za usługę, którą świadczył, otrzymał niezmienioną kwotę, czyli 120 złotych.

Według organów podatkowych, jak i szczecińskiego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, widoczny był jednak bezpośredni wpływ dotacji na wysokość ceny. Bowiem sposób wykorzystania subwencji wskazuje, że jednoznacznie kształtuje ona cenę usługi określoną przez podatnika ryczałtem. Kwota należna za wykonanie usługi to kwota ustalona, jest ona ceną całego świadczenia. W sytuacji, gdyby podatnik nie pozyskał dotacji, całą tę kwotę zobowiązany byłby zapłacić przedsiębiorca korzystający z usług. Zatem w widoczny sposób subwencja wpłynęła na cenę usługi powodując jej spadek, toteż zgodnie z zapisem w ustawie o VAT (art. 29a, ust. 1) zwiększa podstawę opodatkowania.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 19 (1269)/2016.

Podstawa prawna: Ustawa o VAT [Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535].

orzecznictwo: wyrok WSA w Szczecinie (sygn. Akt SA/Sz 1363/15) nieprawomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *