Rencista chorujący na zleceniu

Dodał

stary3Przy wykonywaniu pracy w oparciu o umowę zlecenia fakt posiadania ustalonego prawa do renty, bądź emerytury nie wyklucza w razie choroby możliwości pobierania zasiłku chorobowego. Muszą być jednak przy tym spełnione pewne warunki.

Przy umowie zlecenia ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny, więc tylko od zleceniobiorcy zależy, czy będzie on odprowadzał składki na to ubezpieczenie, czy nie.

Jednakże nawet, jeśli składki są odprowadzane, nie w każdych okolicznościach będzie można pobierać zasiłek…

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z tytułu ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zastrzega, że prawo do pobierania zasiłku chorobowego przy zatrudnieniu na umowę zlecenia przysługuje dopiero po 90 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia, czyli tak zwanym okresie wyczekiwania (art. 4, ust.1, pkt 2).

Oznacza to, że pracownik musi przepracować pełne 90 dni i opłacać w tym czasie składki na ubezpieczenie chorobowe, aby dopiero po tym okresie mógł w przypadku choroby skorzystać z zasiłku.

Ponadto należy pamiętać, iż prawo do zasiłku chorobowego emerytom i rencistom przysługuje tylko w czasie trwania ubezpieczenia, to jest wykonywania zlecenia. Po jego zakończeniu tracą oni prawo do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy zarówno powstałej podczas trwania ubezpieczenia chorobowego, jak też z tytułu niezdolności do pracy, jaka powstałaby po ustaniu tytułu ubezpieczenia (art. 13, ust. 1, pkt 1 wyżej wspomnianej ustawy).

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [Dz. U. 2014, poz. 159 ze zmianami].

źródło: Gazeta Podatkowa nr 19 (1269)/2016.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *