Testament ogłoszony – co z zachowkiem?

Dodał

cmentarz3Zdarzają się sytuacje, gdy przy odczytywaniu testamentu któryś z najbliższych członków rodziny zmarłego zostanie pominięty. Czy wówczas nic mu się nie należy? Nawet, jeżeli spadkodawca pominął daną osobę przy rozdziale swojego majątku, może się ona ubiegać o tzw. zachowek. Jego wysokość zależna jest od kilku okoliczności.

Jedna z sióstr nie została wymieniona w testamencie rodzica, przy czym dokument nie zawierał zapisu o jej wydziedziczeniu. W związku z tym na spadkobiercach, którzy zostali w nim wskazani ciąży obowiązek wypłacenia kobiecie zachowku. O jego wysokości decyduje między innymi wiek osoby uprawnionej do jego otrzymania. Jeżeli jest ona małoletnia, to powinien on wynosić 2/3 wysokości udziału spadkowego, który by jej przypadał przy ustawowym dziedziczeniu. Taka sama wysokość należałaby się osobie trwale niezdolnej do pracy. Natomiast w innych okolicznościach należy się połowa wartości wspomnianego udziału.

Procedura w takim przypadku wygląda następująco: osoba uprawniona do pozyskania zachowku zgłasza przeciwko spadkobiercy swoje roszczenie o zapłatę sumy niezbędnej do pokrycia zachowku (bądź jego uzupełnienia) – wskazuje na to Kodeks cywilny w art. 991. Nie mówi on jednak nic na temat terminu zapłaty zachowku – stąd stosuje się tutaj zasady ogólne, czyli jeśli nie wyznaczono terminu zapłaty świadczenia (ani nie wynika on z właściwości zobowiązania), to powinno być ono wypłacone bezzwłocznie po tym, jak dłużnik zostanie wezwany do wykonania. Wezwanie składa się pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

Ze względu na to, że roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu (po 5 latach od ogłoszenia testamentu) nie trzeba przesadnie zwlekać z jego złożeniem. Chociaż w praktyce coraz częściej spotyka się sytuacje, gdy początek biegu przedawnienia roszczenia ustalany jest indywidualnie w stosunku do każdego przypadku. Przy czym warto mieć na uwadze, że już samo złożenie pozwu z żądaniem wypłaty zachowku zatrzymuje bieg przedawnienia. Także wtedy, gdy ostatecznie kwota zachowku okaże się wyższa niż to określono w pozwie.

W przypadku, kiedy osoba uprawniona do otrzymania zachowku nie jest w stanie wyegzekwować go od spadkobiercy, może starać się o sumę potrzebną do jego uzupełnienia od osoby, w stosunku do której poczyniono zapis windykacyjny doliczony do spadku. Naturalnie tylko w pewnych granicach.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny [Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami– art. 991].

źródło: Gazeta Podatkowa nr 19 (1269)/2016.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *