Wypowiedzenie umowy, gdy najemca lokalu nie płaci

Dodał

dom3Ustawodawca przewiduje możliwość przedterminowego wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli najemca nie wywiązuje się z obowiązku uiszczania ustalonych w umowie opłat. Wymaga to jednak spełnienia kilku warunków.

Mężczyzna będący właścicielem mieszkania wynajął je dwójce młodych ludzi na okres dwóch lat. Nie minęło wiele czasu, a zaprzestali oni płacenia czynszu. Nad właścicielem zawisło widmo strat ciągnących się do końca umowy. Istnieje dla niego jednak wyjście z niekorzystnej sytuacji. Zabezpiecza je ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wymieniając przesłanki zezwalające na wypowiedzenie umowy przed terminem.

Jedną z nich jest właśnie zaleganie z płatnościami – ale dopiero przez trzy okresy rozliczeniowe. Poza tym umowę właściciel może wypowiedzieć tylko wówczas, gdy uprzednio przedstawił niesłownym lokatorom pisemne powiadomienie o planowanym wypowiedzeniu i określił dodatkowy miesięczny termin zapłaty zaległych i bieżących należności. Po spełnieniu tego warunku wypowiedzenie może nastąpić z wyprzedzeniem jednego miesiąca, z końcem miesiąca kalendarzowego. Powinno ono mieć formę pisemną i zawierać przyczynę wypowiedzenia (niewywiązywanie się z uiszczania opłat w sposób regularny przewidziany w umowie).

Jak wynika z dotychczasowego orzecznictwa, taki sposób rozwiązania sprawy dopuszczalny jest także wtedy, gdy zawarta między stronami umowa nie wymienia przyczyn jej rozwiązania. Jest to rodzaj ochrony dla właściciela lokalu przed nierzetelnym lokatorem.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz. U. 2014, poz. 150 ze zmianami].

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 19 (1269)/2016.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *