Darowiznę od konkubenta trzeba opodatkować

Dodał

konk3Para niebędąca małżeństwem mieszkała wspólnie wychowując syna. Mężczyzna łożył na utrzymanie gospodarstwa domowego. Nadwyżkę pieniędzy kobieta zainwestowała. Fiskus zażądał zapłaty karnego podatku.

Urząd Skarbowy wszczął postępowanie w momencie, gdy wyszły na jaw dochody kobiety niezgłoszone przez nią wcześniej. Otrzymywała ona od konkubenta pewne sumy (jak oświadczyła – darowiznę), z których miała dokonywać bieżących opłat związanych z funkcjonowaniem ich związku, a nadwyżkę w porozumieniu z mężczyzną przeznaczyła na kupno działki i udziałów w spółce.

Kwoty zużytkowane na rzecz codziennych wydatków partnerów nie budziły zastrzeżeń organu podatkowego. Jednakże sumy wydatkowane na inwestycje należały do obiektu zainteresowania ustawy o podatku od spadków i darowizn, toteż powinny być opodatkowane i to w sankcyjnej stawce ze względu na ukrycie dochodów. Karny podatek miał wynieść 20 procent wartości inwestycji.

Kobieta nie chciała zgodzić się z taką decyzją i udała się ze sprawą do sądu.

Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny (w Poznaniu), sąd kasacyjny, jak i NSA nie przychyliły się do jej stanowiska. W opinii sędziów pieniędzy otrzymanych od konkubenta nie można traktować jak pieniędzy od małżonka. Nastąpił tu bowiem ewidentny przepływ pieniędzy z osobnego majątku partnera do odrębnego majątku kobiety, toteż zastosowanie w tej kwestii mają przepisy odnoszące się do spadków i darowizn. A kobieta sama zresztą przyznała składając pisemne oświadczenie, że pieniądze otrzymała w darowiźnie. W tym przypadku nie ma znaczenia, że zawarli oni umowę o wspólnocie majątkowo – osobowej. Konkubinat nie jest równoważny z instytucją małżeństwa.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku od spadków i darowizn [Dz. U. 1983 nr 45 poz. 207]

Orzecznictwo: wyroki NSA z 11 marca 2016 (sygn. akt II FSK 102/14 i sygn. akt II FSK 1682/140).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 50 (4197)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *