Kiedy zwolnienie lekarskie można wydać wstecz?

Dodał

dr3Co do zasady zwolnienie lekarskie w uzasadnionych przypadkach może być wystawione od 3-go dnia poprzedzającego datę badania. Decyzja o jego wydaniu leży całkowicie w gestii lekarza. Są jednak okoliczności usprawiedliwiające wydanie takiego zaświadczenia nawet za okres wcześniejszy.

Przeważnie zwolnienie lekarskie wydaje się od dnia badania lekarskiego, ewentualnie od następującego po nim. Tymczasem przepisy zezwalają na wypisanie takiego dokumentu nawet z datą 3 dni wstecz. Nie wystarczy jednak tylko żądanie i oświadczenie ze strony pacjenta, że od kilku dni czuje się źle i z tego powodu nie chodził do pracy. Lekarz może usprawiedliwić jego nieobecność niezdolnością do pracy, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy w dniu badania stwierdzi, że choroba jest w takim stopniu zaawansowania, że faktycznie usprawiedliwia wcześniejszą absencję.

Może się więc okazać, że pacjent nie dostanie zwolnienia ani za bieżący dzień, ani za poprzedni, jeżeli lekarz uzna, iż dostrzeżone przez niego objawy tego nie uzasadniają.

Zwolnienie lekarskie może być również wydane za okres wcześniejszy niż 3 dni poprzedzające badanie. Ale dopuszczalne jest to tylko wówczas, gdy są ewidentne podejrzenia, że stan pacjenta związany jest z zaburzeniami psychicznymi upośledzającymi jego zdolność do samooceny postępowania.

Wystawienie zwolnienia z terminem innym, niż data badania, jest możliwe także w przód. Uzasadnia się jego wypisanie w sytuacji, kiedy po dniu badania następują dni wolne od pracy, albo jeśli pacjent odbywa wizytę lekarską jeszcze podczas trwania poprzedniego zwolnienia lekarskiego. Dopuszcza się wydanie zaświadczenia w takim przypadku z wyprzedzeniem maksymalnie 4 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [Dz. U. 1999 nr 60 poz. 636]

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [Dz. U. 1999 nr 65 poz. 741]

źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 50 (4197)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *