Praca za granicą bez podwyższania kosztów

Dodał

workers3Świadczenie pracy dla polskiego pracodawcy, ale poza granicami kraju, nie wiąże się automatycznie z podwyższaniem kosztów uzyskania przychodów. Nawet, jeżeli pracownicy nie mają zwrotu kosztów dojazdu, ani przyznanego dodatku za rozłąkę.

Firma wysłała część pracowników do Niemiec. Wyjazd miał trwać od jednego do trzech miesięcy. Na miejscu mieli oni świadczyć pracę. W opinii pracodawcy należało im naliczyć podwyższone koszty uzyskania przychodu. Fiskus miał na ten temat jednak inne zdanie.

Osoby czasowo oddelegowane do pracy za granicą są przez ustawę o PIT traktowane identycznie jak pracownicy zatrudnieni w kraju – czyli, jeśli nie mieszkają poza miejscem, w którym zlokalizowany jest zakład pracy, to nie powinno się naliczać im podwyższonych kosztów (art. 22, ust. 2, pkt 3). Jest to dopuszczalne natomiast, jeżeli podatnik na stałe, lub czasowo zamieszkuje poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Na tej przesłance opierał się zarówno dyrektor poznańskiej Izby Skarbowej, jak i tamtejszy WSA i później NSA, do których trafiła sprawa spółki wysyłającej pracowników do pracy w Niemczech, a którym nie wypłacano dodatku za rozłąkę, ani nie zwracano kosztów dojazdu (a jeśli już, to kwoty zwracane były opodatkowane PIT).

Zwrócono przy tym przedsiębiorcy uwagę, że za zakład pracy można uznać miejsce świadczenia pracy. Jeśli zatem świadczona była ona w niemieckiej miejscowości, w której również pracownicy mieszkali przez 1-3 miesiące, to brak podstaw po temu, aby im naliczać podwyższone koszty uzyskania przychodów (teraz jest to 139,06 złotych).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT) [Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350].

Orzecznictwo:

Interpretacja dyrektora poznańskiej Izby Skarbowej nr ILPB2/415-920/12-2/WM.

Wyrok NSA (sygn. Akt II FSK 30/14).

źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 50 (4197)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *