Sądy bezradne wobec opieszałości fiskusa

Dodał

emptyPrzedsiębiorca oczekujący na zwrot nadpłaconego podatku VAT nie może liczyć na gwarantowane 60 dni, po których musi nastąpić jego zwrot. Winne temu są coraz częstsze i coraz dłuższe czynności weryfikacyjne przeprowadzane przez organy podatkowe. Na przewlekłość w postępowaniu fiskusa sądy nie mają już wpływu. Podatnikowi pozostaje ćwiczyć cierpliwość.

Organy podatkowe są uprawnione do właściwie nieograniczonego przesuwania w czasie terminu zwrotu nadpłaconego VAT-u, jeżeli prowadzą postępowanie weryfikacyjne uzasadniające zwrot podatku. Do niedawna podatnik, w którego przypadku prowadzona była zbyt opieszale weryfikacja, mógł „poskarżyć się” w sądzie administracyjnym. Teraz odebrano mu taką możliwość ze względu na wprowadzoną w sierpniu zeszłego roku w życie ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.).

Nowowprowadzone przepisy znacznie ingerują w kompetencje sądów, które już nie mogą podejmować się orzekania w sprawach związanych z postępowaniem podatkowym, kontrolami i czynnościami sprawdzającymi (czyli kwestiach ujętych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej). Pozostała im jedynie możliwość podejmowania działań wobec postanowień merytorycznych, bądź kończących postępowanie.

Skargi na nadmierne wydłużanie czynności weryfikacyjnych spotykają się z odrzuceniem ze strony sądów. Tak się między innymi rzecz miała ze skargą złożoną przez spółkę, która upominała się o VAT nadpłacony jeszcze w 2014 roku. Urzędnicy wciąż odsuwali w czasie termin zwrotu podatku między innymi nawiązując kontakty z urzędnikami z zagranicy na temat tamtejszych kontrahentów spółki.

Warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę spółki właśnie przez wzgląd na sierpniową nowelizację w postanowieniu o sygn. Akt III SA/Wa 3226/15.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) [Dz. U. 2015, poz. 658)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Ustawa o VAT ) [Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zmianami]

Ordynacja podatkowa [Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926 ze zmianami].

Źródło: dziennik Gazeta Prawna nr 50 (4197)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *