Koszty szczepienia jako przysporzenie majątkowe pracownika

Dodał

zastrzykPrzedsiębiorstwo zatrudniające głównie pracowników biurowych postanowiło sfinansować dla nich szczepienia ochronne przeciw grypie, aby ograniczyć negatywne skutki zachorowań w zimie. Czy poniesione wydatki będzie można uznać za koszty podatkowe ze strony pracodawcy i czy dla zatrudnionych stanowić będą one przychód podlegający opodatkowaniu?

Nieobecności w pracy spowodowane zachorowaniem na grypę i wynikającymi z tego tytułu powikłaniami są prawdziwą zmorą dla pracodawców w okresie zimowym. Dlatego niektórzy z nich chcąc uniknąć przedłużających się absencji oferują pracownikom sfinansowanie szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Koszty, które w tym przypadku ponosi firma, są związane ze zwiększeniem efektywności jej działań, a co za tym idzie, zwiększeniem osiągniętych przychodów. Stąd można je potraktować, jako koszty podatkowe przedsiębiorstwa – wydatki należące do kategorii kosztów pracowniczych związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (ustawa o pdof art. 22, ust. 1 i ustawa o pdop – art. 15, ust. 1).

Patrząc z perspektywy pracownika wartość szczepionki stanowi formę przysporzenia majątkowego i jest dla niego przychodem ze stosunku pracy, który należy obłożyć podatkiem dochodowym. Wynika to z faktu, że w omawianej sytuacji pracodawca ponosi wydatki na rzecz pracowników z własnej inicjatywy, mimo że żadne przepisy prawne go do tego nie zmuszają.

Z tego wynika, że firma będąc płatnikiem podatku dochodowego powinna zsumować wartość szczepionki z pozostałymi przychodami z tytułu umowy o pracę każdego pracownika przy rozliczeniu miesiąca, w którym przeprowadzono szczepienie. A także pobrać zaliczkę na poczet podatku od sumy dochodów, jak wynika ze wskazań ustawy o pdof w art. 32.

Podstawa prawna:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (o pdof) [Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zmianami]

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (o pdop) [Dz. U. 1992 nr 21 poz. 86 ze zmianami]

Źródło – Gazeta Podatkowa 77(1327)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *