Odszkodowanie dla pracownika przy skróceniu okresu wypowiedzenia

Dodał

money8Istnieją dwa dopuszczone przez prawo tryby skrócenia wypowiedzenia umowy o pracę. W jednym przypadku pracownik może ubiegać się o odszkodowanie za część okresu wypowiedzenia, która pozostała po zmianie, w drugim nie ma takiego prawa.

Pracownik może ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli okres wypowiedzenia umowy o pracę został skrócony w oparciu o art.361, par.1 Kodeksu pracy. Reguluje on postępowanie w sytuacji, kiedy umowa o pracę (zawarta na czas nieokreślony lub czas określony) zostaje rozwiązana przez wzgląd na ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy, bądź z innych powodów, które nie dotyczą pracownika. Odszkodowanie przyznawane w takich okolicznościach odpowiada kwocie wynagrodzenia za pracę za pozostałą część okresu wypowiedzenia, przy czym okres, za jaki je wypłacono zostaje wliczony pracownikowi do okresu zatrudnienia, mimo że wtedy już nie świadczył pracy.

W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w oparciu o Kodeks pracy art.361, par.1 istotne jest, aby pracodawca przedstawił swoje oświadczenie woli o skróceniu okresu wypowiedzenia jednocześnie z wypowiedzeniem umowy o pracę. Tego typu skrócenie okresu wypowiedzenia ma charakter jednostronny.

Pracownik nie ma natomiast możliwości dopominania się o odszkodowanie w sytuacji, kiedy okres wypowiedzenia skrócony jest na podstawie art.36, par.6 Kodeksu pracy. Dotyczy to przypadków, kiedy zmiany wprowadzone są już po wcześniejszym rozwiązaniu umowy. Do skrócenia okresu wypowiedzenia dochodzi wówczas za porozumieniem stron.

W omawianych okolicznościach okres wypowiedzenia trzymiesięcznego przy umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony, albo na czas określony może zostać okrojony najwyżej do 1 miesiąca.

Podstawa prawna: Kodeks pracy [Dz. U. 2014, poz.1502 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa 77(1327)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *