Formalności przy rencie wypadkowej

Dodał

wypadekRenta wypadkowa jest to świadczenie przyznawane osobie, która uległa wypadkowi przy pracy, jaki spowodował całkowitą lub częściową niezdolność do pracy. Jest ona wypłacana z ubezpieczenia wypadkowego.

O rentę wypadkową może się starać wyłącznie pracownik, który został poszkodowany w wypadku przy pracy. Aby nieszczęśliwe zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy, powinny zaistnieć jednocześnie następujące okoliczności: 1) zdarzenie, do którego doszło, musi mieć charakter nagły; 2) musi być spowodowane przez czynnik zewnętrzny; 3) musi spowodować uraz lub śmierć oraz 4) musi mieć związek z pracą (Ustawa wypadkowa – art.3, ust.1).

Jeżeli pracownik został poszkodowany w wypadku przy pracy w oparciu o Ustawę wypadkową może się starać o rentę z tytułu całkowitej, bądź częściowej niezdolności do pracy. Przy czym ma prawo do takiego świadczenia bez względu na długość okresu ubezpieczenia wypadkowego, jak również niezależnie od daty powstania niezdolności do pracy wynikającej z wypadku przy pracy.

O tym, czy niezdolność do pracy faktycznie ma miejsce, orzeka lekarz orzecznik i komisja lekarska (odpowiednio w I i II instancji) na mocy zapisu w art.16, ust.1 Ustawy wypadkowej.

Starając się o rentę wypadkową należy przedstawić następujące dokumenty:

-wywiad zawodowy

-zaświadczenie o stanie zdrowia

-protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

-potwierdzenie okresów składkowych i nieskładkowych

-dane odnośnie wysokości wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru renty.

Niedopuszczalne jest przyznanie świadczenia przez organ rentowy w przypadku, jeżeli osoba ubiegająca się o nie nie przedstawi protokołu powypadkowego (zgodnie z wytycznymi w art.22, ust.1, pkt 1 Ustawy wypadkowej). Alternatywą dla poszkodowanego w wypadku jest wówczas sądowne dochodzenie swoich roszczeń.

Podstawa prawna: Ustawa wypadkowa (Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) [Dz. U. 2002, nr 199 poz. 1673 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 79 (1329)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *