Odsetki za zwłokę – ich wysokość zależy od czasu, jaki upłynął od złożenia deklaracji

Dodał

swinkaKobieta składająca deklarację VAT-7 za styczeń 2016 popełniła błąd. Dostrzegła go dopiero we wrześniu i wówczas dokonała korekty rozliczenia. Miała nadzieję, że będzie mogła naliczyć odsetki od zaległości podatkowej w obniżonej stawce. Niestety było za późno.

Wpłacenie zaległości podatkowej, którą ujawniono w wyniku korekty zeznania, jest związane z koniecznością opłacenia odsetek. W przypadku zaległości podatkowych powstałych po 1 stycznia 2016 roku nalicza się wg następujących stawek:

  • obniżona (4%)

  • podstawowa (8%)

  • podwyższona (12%)

Stawkę obniżoną odsetek podatkowych wylicza się jako 50% stawki podstawowej. Stosuje się ją zgodnie z zasadami narzuconymi przez Ordynację podatkową w art.56a w przypadkach, kiedy podatnik szybko spłaca dług ujawniony w wyniku autokorekty. Szybko, czyli jeśli nie minie 6 miesięcy od daty upływu terminu złożenia deklaracji. Pod warunkiem też, że zaległości podatkowe zostaną wpłacone nie później niż 7 dni od dnia złożenia korekty.

Obniżona stawka nie będzie mieć zastosowania, jeśli podatnik składa korektę dopiero po otrzymaniu zawiadomienia od organu kontroli skarbowej o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, albo zawiadomienia od urzędu skarbowego o kontroli podatkowej, ani w przypadku kiedy nie zastosowano zawiadomienia po zakończeniu tychże procedur. Podobnie rzecz wygląda w przypadku składania korekty w konsekwencji przeprowadzenia czynności sprawdzających.

We wspomnianej sytuacji kobieta będzie musiała uregulować zaległość podatkową i opłacić odsetki za zwłokę zgodnie ze stawką podstawową, chyba, że miału miejsce przesłanki uzasadniające, aby zastosować stawkę podwyższoną (jak wynika z art.56b Ordynacji podatkowej).

W wyjątkowych okolicznościach odsetek nie nalicza się w ogóle – ale tylko wtedy, gdy ich wysokość nie byłaby wyższa niż trzykrotność opłaty za poleconą przesyłkę pobieranej przez Pocztę Polską. Aktualnie dotyczy to kwoty 8,70 zł.

Podstawa prawna: Ordynacja podatkowa [Dz. U. 2015, poz.613 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa 77(1327)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *