Pracownik zwalnia się w sprawach prywatnych z pracy – kiedy może odrobić nieobecność?

Dodał

odrobkaPracownik świadczący pracę od poniedziałku do piątku zmuszony był zwolnić się w sprawach prywatnych wyjść 4 godziny wcześniej z pracy. Swoją nieobecność powinien odrobić w innym terminie roboczym. Niedopuszczalne jest, aby dokonał tego w sobotę.

Kodeks pracy z art.129, par.1 wskazuje że w przyjętym okresie rozliczeniowym pracownika obowiązuje przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy. Tę samą zasadę przypomina art.147. W związku z tymi regulacjami, każdy system czasu pracy, o ile przewiduje pracę w niedzielę i święta, powinien zapewnić osobom zatrudnionym taką ilością dni wolnych od pracy w danym okresie rozliczeniowym jaka przynajmniej odpowiada liczba niedziel, świąt i dni wolnych od pracy w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy wypadającym w tym czasie. Jest to tak samo ważne, jak normy czasu pracy obowiązujące dla pracownika. Naruszenie tej reguły jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Grozi za to kara grzywny od tysiąca do 30 tysięcy złotych (kodeks pracy – art. 28, pkt 5).

Kodeks pracy przewiduje możliwość odpracowania wyjścia w celach prywatnych. Dopuszcza je jednak wyłącznie inne dni robocze (Kp., art.151, par.2¹) – przed, lub po normalnych godzinach pracy. Nie stanowi to wówczas pracy w godzinach nadliczbowych.

Niedozwolone jest wykonanie „odróbki” w sobotę, ponieważ jest ona dniem wolnym dla pracownika z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Byłoby to bezpośrednim naruszeniem zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Pomimo, iż kodeks pracy przewiduje ewentualność odpracowywania wyjść w celach prywatnych, to nie zawiera szczegółowych regulacji, ani nie opisuje warunków udzielania i odrabiania zwolnienia z pracy. Każde przedsiębiorstwo powinno samo opracować szczegóły rozwiązywania takich sytuacji i zawrzeć je w aktach prawa zakładowego, bądź porozumieniach między pracodawcą a pracownikiem.

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 79 (1329)/ 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *