Hurtownik nie ma prawa żądać od aptekarza kopii recept

Dodał

aptekaqZdarzają się incydenty, gdzie hurtownia żąda od apteki przekazania kopii recept celem weryfikacji zapotrzebowania na lek. Narusza to jednak przepisy Prawa farmaceutycznego.

Nie ma jakichkolwiek podstaw ku temu, aby pracownik hurtowni farmaceutycznej kwestionował decyzje podejmowane przez specjalistę, jakim jest osoba prowadząca aptekę. Wynika to jednoznacznie z pisma przedstawionego przez Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2016 roku, nr PLO.461.486.2016.BPB. Żądanie przedstawienia kopii recept jest wręcz naruszeniem Prawa farmaceutycznego, zgodnie z którym obowiązkiem apteki ogólnodostępnej jest:

– posiadanie produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych w takiej ilości i asortymencie, ażeby zagwarantować zaspokojenie potrzeb lokalnych klientów,

– zapewnienie dostępności leków i produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Dodatkowo w sytuacji, kiedy w aptece nie ma poszukiwanego przez pacjenta leku, kierownik apteki powinien uzgodnić z pacjentem termin, w którym zostanie on dostarczony oraz zagwarantować, by termin ten został dotrzymany.

Apteka jest natomiast zobowiązana do przechowywania recept w związku z koniecznością przedstawienia ich na żądanie Inspekcji Farmaceutycznej, czy NFZ przeprowadzających kontrolę (par.28, ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich).

Podstawa prawna:

– Prawo farmaceutyczne [Dz. U. 2001 nr 126 poz. 1381 ze zmianami]

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich [Dz. U. 2016, poz.62 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 94 (1344) / 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *