Poszkodowany w wypadku bez prawa do jednorazowego odszkodowania

Dodał

ambu2Pracownik poszkodowany w wypadku w drodze z pracy lub do pracy nie jest uprawniony do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z tego tytułu. Tego typu świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy albo choroby zawodowej.

Ustawa wypadkowa przewiduje wypłatę jednorazowego odszkodowania tylko dla osób ubezpieczonych, które doznały stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej – tak wynika z zapisu w art.6, ust.1, pkt 4.

Osoba, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy nie ma podstaw do ubiegania się o wypłatę takiego świadczenia. I to bez względu na to w jakiej wysokości pobierała zasiłek chorobowy w trakcie zwolnienia lekarskiego – czy było to 80% podstawy jego wymiaru, czy 70% za pobyt w szpitalu, czy nawet 100%.

Podstawa prawna : Ustawa wypadkowa (Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) [Dz. U. 1975 nr 20 poz. 105]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 79 (1329)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *