Przyjęcie towaru w trakcie spisu z natury

Dodał

magazynDla zapewnienia rzetelności i wiarygodności inwentaryzacji, jednostka ją przeprowadzająca powinna dokonywać spisu w godzinach nocnych, albo w dniu, kiedy jednostka jest nieczynna. Jeśli to nie jest możliwe, należy ograniczyć ruch składników magazynowych do minimum.

Jedną z kardynalnych reguł rządzących przebiegiem spisu z natury jest zasada „zamkniętych drzwi”. Oznacza ona, iż podczas inwentaryzacji (jeśli to tylko możliwe) nie dokonuje się obrotu magazynowego, czyli nie mają miejsca ani przychody, ani rozchody zapasów magazynowych.

Komitet Standardów Rachunkowości zajmuje w tej sprawie jednoznaczne stanowisko, zgodnie z którym podczas inwentaryzacji zapasu materiałów, towarów, półproduktów i wyrobów gotowych, jeżeli nie da się uniknąć ruchu magazynowego (nie można zamknąć magazynu na czas spisu) należy:

– wyodrębnić tymczasowy magazyn na dostawy, w którym będą przechowywane zapasy przyjęte podczas trwania inwentaryzacji. Po zakończeniu spisu przyjęte pozycje mają zostać przeniesione na swoje właściwe miejsce składowania. Ich przychód odnotowuje się wówczas w księgowej ewidencji zapasów.

– wcześniej, przed spisem, pobrać z magazynu zapasy, co do których można przypuszczać, że będą niezbędne dla prowadzenia działalności w trakcie spisu z natury

– dopuścić możliwość wydania z magazynu przez osobę do tego upoważnioną (i w porozumieniu z zespołem spisowym) zapasów w oparciu o stosownie oznaczone dowody. Z dowodów tych ma jednoznacznie wynikać, czy rozchód nastąpił fizycznie przed, czy po dokonaniu spisu. W arkuszu spisowym zamieszcza się w związku z tym odpowiednie adnotacje oraz dodatkową kopię dowodu potwierdzającego rozchód.

W kontekście prawidłowo i rzetelnie przeprowadzonej inwentaryzacji Ustawa o rachunkowości wspomina ponadto o konieczności zachowania narzuconych terminów i częstotliwości.

Podstawa prawna:

Ustawa o rachunkowości [Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 94 (1344) / 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *