Kogo obciążyć kosztami dojazdu na rozprawę?

Dodał

pociągWezwany w związku z czynnościami postępowania, czyli z działaniami prokuratury, czy sądu, świadek zobligowany jest do stawienia się w zaleconym czasie i miejscu. Niekiedy wiąże się to ze znacznymi kosztami podróży. Cz może się on ubiegać o ich zwrot?

Świadek, który w związku z koniecznością stawienia się w miejscu wskazanym przez Sąd, bądź organ prowadzący postępowanie przygotowawcze (np. prokuraturę) poniósł koszty transportu z miejsca zamieszkania do wskazanego miejsca, może ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków. Rzecz dotyczy zarówno kosztów dojazdu, jak i ewentualnego noclegu. Poniesione wydatki powinny być należycie udokumentowane, a także mieć racjonalny i celowy charakter.

O maksymalnej wysokości zwrotu decyduje Ustawa. Stanowi ją mianowicie równowartość kosztów, jakie przysługują pracownikowi zatrudnionemu przez państwową, lub samorządową jednostkę sfery budżetowej w związku z odbyciem podróży służbowej na obszarze kraju. Bieżącą wysokość określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Żądanie zwrotu kosztów poniesionych ze względu na obowiązek stawienia się w miejscu wskazanym przez Sąd, albo organ prowadzący postępowanie przygotowawcze, świadek kieruje nie do oskarżonego, lecz do Sądu.

Podstawa prawna:

Kodeks postępowania karnego [Dz. U. 2016, poz. 1749]

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej [Dz. U. 2013, poz.167 ze zmianami]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 99 (1349) / 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *