Odsetki za nieterminowe uiszczenie zapłaty, a koszty podatkowe

Dodał

Odsetki naliczone przez kontrahenta w związku z nieterminowym dokonaniem płatności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jednak dopiero wtedy, gdy zostaną rzeczywiście zapłacone.

Przedsiębiorca zapłacił z kilkumiesięcznym opóźnieniem należność za zakupione towary. Z tego względu dostawca wystawił mu notę odsetkową i obciążył go odsetkami za zwłokę.

Mężczyzna będzie mógł wspomniane odsetki zaliczyć do kosztów podatkowych. Warunkiem po temu jest zapłacenie należnych odsetek od zobowiązań. Wskazuje na to zapis w art. 23, ust. 1, pkt 32 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jednoznacznie stwierdza, iż nie można zaliczać do kosztów podatkowych odsetek od zobowiązań, jeśli zostały one naliczone, ale jeszcze niezapłacone. Sama okoliczność naliczenia odsetek i wystawienia noty odsetkowej nie generuje jeszcze skutków podatkowych.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350]

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 19 (1373) / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *