Podatek od nieruchomości należy uiścić niezależnie od tego, czy budynek jest użytkowany

Dodał

elekSpółka w grudniu 2011 roku zakończyła prace związane z budową elektrowni wiatrowej. W tym samym miesiącu zgłosiła się z wnioskiem o zezwolenie na użytkowanie elektrowni do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Tymczasem Organ podatkowy nakazał odprowadzenie podatku od nieruchomości, skoro proces budowy został zakończony. Spółka nie chciała się na to zgodzić, gdyż elektrownia została co prawda wybudowana, lecz bez zakończenia procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, nie mogła być użytkowana i nie generowała zysków.

Protesty spółki nie zostały uwzględnione ani przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, ani Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, ani Naczelny Sąd Administracyjny. Wszystkie one podkreślały, że zgodnie z zapisami Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art.6, ust.2) obowiązek podatkowy powstaje w momencie zakończenia budowy, ewentualnie w chwili rozpoczęcia użytkowania budynku/budowli/ ich części jeszcze przed ostatecznym wykończeniem. Podatek ów jest podatkiem majątkowym, związanym z wartością nieruchomości, a nie z przychodem, jaki może być dzięki niej pozyskiwany.

Spółka została zobligowana do zapłacenia podatku od nieruchomości już od momentu zakończenia budowy.

Podstawa prawna: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych [Dz. U. 1991 nr 9 poz. 31]

Orzecznictwo: wyrok NSA z dnia 5 stycznia 2017, sygn. akt II FSK 3694/14

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 19 (1373) / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *