Urzędniczy błąd nie obciąży podatnika

Dodał

brokenW związku z nowelizacją Ustawy o PIT podatnicy zyskali możliwość przygotowania dla nich formularza PIT-37 przez urzędy skarbowe. Kto jednak odpowie, jeśli w rozliczenie sporządzone przez urzędnika wkradnie się pomyłka?

Urzędnik też człowiek – pomylić się może. Ale czy odpowiedzialność za jego błędy popełniane przy rozliczeniu podatkowym nie obciążą podatnika, który zawnioskował do organu podatkowego o wypełnienie za niego zeznania? Nie. Nie ma takiego ryzyka. Fiskus nie obciąży podatnika konsekwencjami rozliczenia sporządzonego nieprawidłowo z winy urzędu skarbowego, bądź płatnika. Po stronie urzędu skarbowego leżeć będzie obowiązek dokonania korekty rozliczenia, jeśli stwierdzi on, że zawiera ono pomyłki, do których powstania doszło z jego winy. Korekty przesyła następnie podatnikowi, który podejmuje decyzję, czy zgadza się, czy nie, na dokonanie poprawek lub uzupełnień. Jeśli nie wyrazi na nie zgody, podatnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu anulującego skorygowane zeznanie.

Jeżeli w skutek urzędowej korekty ujawniona zostanie zaległość podatkowa, trzeba ją będzie uiścić, jednak bez naliczania odsetek za zwłokę (za okres między dniem następującym po upływie terminu płatności podatku, a dniem upływu terminu przysługującego na wniesienie sprzeciwu odnośnie korekty).

Jeśli natomiast to podatnik sam wcześniej zauważy pomyłkę w zeznaniu sporządzonym przez urząd i samodzielnie przygotuje i złoży do niego korektę, to nie będzie musiał płacić odsetek za zwłokę za okres od daty następującej po upływie terminu płatności podatku do czasu złożenia korekty zeznania.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz Ustawy Kodeks karny skarbowy

Źródło: Gazeta Podatkowa Nr 19 (1373) / 2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *