Kiedy można odliczyć naliczony podatek?

Dodał

calc2Podatnik rozliczający VAT z wykorzystaniem metody kasowej może odliczyć naliczony podatek podczas rozliczania kwartału, w którym dokonana została płatność za zakupione towary i usługi. Nawet, jeśli nie została uregulowana całkowita kwota należności.

Jak wynika z zapisów w art. 86, 10e ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty należnego podatku o wartość podatku naliczonego w stosunku do nabytych przez niego towarów i usług w czasie, gdy stosował on metodę kasową przy rozliczaniu podatku VAT. Prawem tym dysponuje od momentu dokonania zapłaty za dane towary i usługi. Przy czym nie trzeba czekać, aż cała należność zostanie uregulowana. Już opłacenie części należnej kwoty daje możliwość odliczenia podatku – oczywiście w wielkości proporcjonalnej do części opłaconej należności. Potwierdzają to interpretacje indywidualne Dyrektorów Izby Skarbowej z Bydgoszczy i Katowic.

Jeśli z jakiś przyczyn podatnik nie odliczy podatku naliczonego we właściwym okresie rozliczeniowym (w którym dokonana została płatność lub jej część), może to zrobić jeszcze przy rozliczeniu za jeden z 2 kolejnych okresów rozliczeniowych.

Późniejsze odliczenie jest wprawdzie też możliwe, ale tylko w formie korekty deklaracji (tak wynika z art. 86, ust. 13) w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia naliczonego podatku.

Orzecznictwo:

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dn. 25 kwietnia 2014r., nr ITPP2/443-209/14/AW.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 20 czerwca 2014r., nr IBPP2/443-266/14/WN.

Podstawa prawna; Ustawa o VAT [Dz. U. 2004, nr 54, poz. 535 ze zmianami].

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 27 (1381)/2017.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *