Artykuły:Admin

Kiedy można odliczyć naliczony podatek?

Kiedy można odliczyć naliczony podatek?

Prawo krajowe 20/04/2017 w 18:35 0 komentarzy

Podatnik rozliczający VAT z wykorzystaniem metody kasowej może odliczyć naliczony podatek podczas rozliczania kwartału, w którym dokonana została płatność za zakupione towary i usługi. Nawet, jeśli nie została uregulowana całkowita […]

Więcej ›
Orzeczenie o niezdolności do pracy = natychmiastowe zwolnienie?

Orzeczenie o niezdolności do pracy = natychmiastowe zwolnienie?

Przedsiębiorcy 18/04/2017 w 18:49 0 komentarzy

Pracownik nie został dopuszczony do pracy przez lekarza medycyny pracy. Czy w takim razie pracodawca może go natychmiast zwolnić , jeżeli nie posiada on żadnej szczególnej ochrony przed zwolnieniem? W […]

Więcej ›
Do kogo należy decyzja o zmianie stanowiska pracownika?

Do kogo należy decyzja o zmianie stanowiska pracownika?

Prawo krajowe 30/03/2017 w 11:07 0 komentarzy

Niezależnie od opinii pracownika na temat zajmowanego przez siebie stanowiska, to nie w jego gestii leży dokonanie zmiany odnośnie warunków i miejsca wykonywanej pracy w obrębie zatrudniającego go przedsiębiorstwa. To […]

Więcej ›
Jak obliczyć odprawę zwalnianemu pracownikowi?

Jak obliczyć odprawę zwalnianemu pracownikowi?

Przedsiębiorcy 30/03/2017 w 11:02 0 komentarzy

O wysokości wypłacanej odprawy decyduje czas, przez jaki pracownik był zatrudniony w danym przedsiębiorstwie. Może ona wynieść nawet trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż piętnastokrotność minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za […]

Więcej ›
Usługi jubilerskie, naprawa biżuterii i zwolnienie z VAT

Usługi jubilerskie, naprawa biżuterii i zwolnienie z VAT

Przedsiębiorcy 28/03/2017 w 09:58 0 komentarzy

Ustawa o VAT zezwala na zwolnienie od podatku sprzedaży prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które w roku poprzednim dokonały sprzedaży o wartości nie wyższej niż 200 000 zł. Nie […]

Więcej ›
Przewłaszczenie pojazdu na zabezpieczenie

Przewłaszczenie pojazdu na zabezpieczenie

Osoby fizyczne 28/03/2017 w 09:52 0 komentarzy

Samochodu zakupionego na kredyt nie można sprzedać, jeśli w umowie kredytowej zawarto zapis o przewłaszczeniu pojazdu na zabezpieczenie. Oznacza to, że auto może zostać sprzedane dopiero po spłacie kredytu. Albo […]

Więcej ›
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Osoby fizyczne 28/03/2017 w 09:43 0 komentarzy

Chcąc zapewnić bliskim szybki dostęp do pieniędzy na wypadek swojej śmierci, posiadacz rachunku może ustanowić w banku dyspozycję, na podstawie której środki mogą zostać natychmiast przekazane (w ramach narzuconego przez […]

Więcej ›
Odsetki za nieterminowe uiszczenie zapłaty, a koszty podatkowe

Odsetki za nieterminowe uiszczenie zapłaty, a koszty podatkowe

Przedsiębiorcy 18/03/2017 w 06:34 0 komentarzy

Odsetki naliczone przez kontrahenta w związku z nieterminowym dokonaniem płatności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jednak dopiero wtedy, gdy zostaną rzeczywiście zapłacone. Przedsiębiorca zapłacił z kilkumiesięcznym opóźnieniem należność […]

Więcej ›
Podatek od nieruchomości należy uiścić niezależnie od tego, czy budynek jest użytkowany

Podatek od nieruchomości należy uiścić niezależnie od tego, czy budynek jest użytkowany

Prawo krajowe 18/03/2017 w 06:22 0 komentarzy

Spółka w grudniu 2011 roku zakończyła prace związane z budową elektrowni wiatrowej. W tym samym miesiącu zgłosiła się z wnioskiem o zezwolenie na użytkowanie elektrowni do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. […]

Więcej ›
Urzędniczy błąd nie obciąży podatnika

Urzędniczy błąd nie obciąży podatnika

PIT 18/03/2017 w 06:07 0 komentarzy

W związku z nowelizacją Ustawy o PIT podatnicy zyskali możliwość przygotowania dla nich formularza PIT-37 przez urzędy skarbowe. Kto jednak odpowie, jeśli w rozliczenie sporządzone przez urzędnika wkradnie się pomyłka? […]

Więcej ›