Uprawnienia i obowiązki podatnika

Dla kosztów liczy się data wpłaty

Dla kosztów liczy się data wpłaty

Spółka z o.o. ratująca się pożyczką w okresie tarapatów finansowych może odsetki od niej zaliczyć do kosztów podatkowych. Nie wcześniej jednak niż dokona ich spłaty. Ażeby wydatki zostały zaliczone do […]

Więcej ›
Życzliwy wobec sąsiadów? Trzeba go opodatkować!

Życzliwy wobec sąsiadów? Trzeba go opodatkować!

Mężczyzna z powodu choroby kręgosłupa musiał zawiesić działalność związaną z naprawą pojazdów. Jako, że posiadał orzeczenie o niepełnosprawności przyjął się do pracy w dwóch firmach ochroniarskich zatrudniających osoby niepełnosprawne. Nadal […]

Więcej ›
Urlop wychowawczy na raty

Urlop wychowawczy na raty

Urlop wychowawczy bynajmniej nie musi być wykorzystany u jednego pracodawcy. Zdarzają się przypadki, że nawet w czasie jego trwania pracownica zmienia miejsce zatrudnienia i może w nowym zakładzie go kontynuować. […]

Więcej ›
Przekonanie o własnej niewinności nie wystarczy

Przekonanie o własnej niewinności nie wystarczy

Członek zarządu fundacji złożył do prokuratury doniesienie w związku z przepływem finansów we fundacji, który wydał mu się podejrzany. Postępowanie przeciągało się, a tymczasem organy podatkowe po przeprowadzonej kontroli uznały, […]

Więcej ›
Aby skorzystać z ulgi, kup coś sam, choćby za złotówkę

Aby skorzystać z ulgi, kup coś sam, choćby za złotówkę

Ustawodawca zezwala na pomniejszenie o 90 procent należnego VAT z kwoty zapłaconej za kasę rejestrującą. Dotyczy to podatników, którzy w terminach określonych przepisami zaczną korzystać z kas. Fakt ewidencjonowania za […]

Więcej ›
Nie ma szans na zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Nie ma szans na zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  którego założeniem było między innymi zwiększenie kwoty dochodu zwolnionego od podatku, został odrzucony przez sejm. Resort Finansów zapowiada, że w […]

Więcej ›
Premia podatkowa dla badaczy

Premia podatkowa dla badaczy

Prezydencki projekt przewiduje wprowadzenie regulacji mających na celu przyznanie większego wsparcia podmiotom specjalizującym się w dziedzinie innowacyjności. Do ciekawszych propozycji w nim zawartych należy nagradzanie premią podatkową za podejmowanie się […]

Więcej ›
Ulga za złe długi – osobista preferencja

Ulga za złe długi – osobista preferencja

Możliwość skorzystania z preferencji, jaką jest ulga za złe długi, przysługuje wyłącznie osobie, która nabyła do niej prawo wystawiając fakturę, jaka nie została opłacona przez dłużnika mimo upływu 150 dni […]

Więcej ›
Precyzyjna nazwa towaru na paragonie

Precyzyjna nazwa towaru na paragonie

Nazewnictwo wprowadzane do kasy rejestrującej powinno pozwalać jednoznacznie identyfikować nie tylko dany towar, czy usługę, ale także stawkę podatku VAT do nich przypisaną. Niezależnie od tego, czy paragon wystawiony jest […]

Więcej ›
Bezrobotny też musi płacić podatki

Bezrobotny też musi płacić podatki

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż brak pracy i prawa do zasiłku nie jest powodem do wstrzymania wykonania decyzji wydanej przez organy podatkowe. Podatki trzeba płacić. Podatniczka domagała się, ażeby wykonanie […]

Więcej ›