Osoby fizyczne

Przewłaszczenie pojazdu na zabezpieczenie

Przewłaszczenie pojazdu na zabezpieczenie

Osoby fizyczne 28/03/2017 w 09:52 0 komentarzy

Samochodu zakupionego na kredyt nie można sprzedać, jeśli w umowie kredytowej zawarto zapis o przewłaszczeniu pojazdu na zabezpieczenie. Oznacza to, że auto może zostać sprzedane dopiero po spłacie kredytu. Albo […]

Więcej ›
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Osoby fizyczne 28/03/2017 w 09:43 0 komentarzy

Chcąc zapewnić bliskim szybki dostęp do pieniędzy na wypadek swojej śmierci, posiadacz rachunku może ustanowić w banku dyspozycję, na podstawie której środki mogą zostać natychmiast przekazane (w ramach narzuconego przez […]

Więcej ›
Zwolnienie z obowiązku pracy w godzinach nocnych dla rodzica małego dziecka

Zwolnienie z obowiązku pracy w godzinach nocnych dla rodzica małego dziecka

Osoby fizyczne 05/02/2017 w 16:08 0 komentarzy

Matka dziecka w wieku poniżej 4 lat przebywa na urlopie wychowawczym. Ojciec dziecka pracuje w pełnym wymiarze czasu. Pracodawca rozdzielając pracę często wyznacza go do pracy w godzinach nocnych. Zleca […]

Więcej ›
Czy wystarczy mieć 65 lat by nie płacić za psa?

Czy wystarczy mieć 65 lat by nie płacić za psa?

Osoby fizyczne 27/01/2017 w 19:32 0 komentarzy

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza wprowadzenie przez radę gminy opłaty związanej z posiadaniem psa. Przewiduje jednak zwolnienia dla niektórych osób. Grupę uprzywilejowaną, jeśli chodzi o możliwość nieuiszczania opłaty […]

Więcej ›
Świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Świadczenie przedemerytalne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Osoby fizyczne 21/01/2017 w 08:50 0 komentarzy

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie zapisy ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. W związku z tym […]

Więcej ›
Umorzenie pożyczki z ZFRON

Umorzenie pożyczki z ZFRON

Osoby fizyczne 18/01/2017 w 18:26 0 komentarzy

Z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracownicy mogą uzyskać wsparcie na potrzeby związane z rehabilitacją leczniczą, zawodową i społeczną. Nie każde z nich wiąże się z koniecznością zwrotu pozyskanych finansów. […]

Więcej ›
Co można wliczyć w koszty studiowanie przez internet?

Co można wliczyć w koszty studiowanie przez internet?

Osoby fizyczne 11/01/2017 w 19:11 0 komentarzy

Właściciel firmy działającej w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego podjął naukę na zagranicznej uczelni na kierunku matematyka (licencjat). Był zainteresowany zaliczeniem kosztów ponoszonych w związku z edukacją do kosztów podatkowych firmy. […]

Więcej ›
Poszkodowany w wypadku bez prawa do jednorazowego odszkodowania

Poszkodowany w wypadku bez prawa do jednorazowego odszkodowania

Osoby fizyczne 09/01/2017 w 16:59 0 komentarzy

Pracownik poszkodowany w wypadku w drodze z pracy lub do pracy nie jest uprawniony do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z tego tytułu. Tego typu świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które […]

Więcej ›
Renta wypadkowa a prawo do emerytury

Renta wypadkowa a prawo do emerytury

Osoby fizyczne 06/01/2017 w 08:44 0 komentarzy

Osoba posiadająca jednocześnie uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego i do emerytury może sobie wybrać, czy będzie pobierać rentę powiększoną o połowę emerytury, czy emeryturę […]

Więcej ›
Czy podpisać umowę o pracę?

Czy podpisać umowę o pracę?

Osoby fizyczne 16/12/2016 w 19:26 0 komentarzy

Upragniony etat może okazać się pułapką. Kiedy zrezygnować z podjęcia zatrudnienia? Wchodząc w nowe środowisko nie zawsze mamy możliwość trafnego rozeznania się w sytuacji, jaka w nim panuje. Warto więc […]

Więcej ›