Poradniki

Kogo obciążyć kosztami dojazdu na rozprawę?

Kogo obciążyć kosztami dojazdu na rozprawę?

Poradniki 08/02/2017 w 16:24 0 komentarzy

Wezwany w związku z czynnościami postępowania, czyli z działaniami prokuratury, czy sądu, świadek zobligowany jest do stawienia się w zaleconym czasie i miejscu. Niekiedy wiąże się to ze znacznymi kosztami […]

Więcej ›
Można składać wnioski o wsparcie dla „małego przetwórstwa”

Można składać wnioski o wsparcie dla „małego przetwórstwa”

Poradniki 06/10/2016 w 20:07 0 komentarzy

Od 29 września do 28 października 2016 r. można ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z poddziałania „wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, […]

Więcej ›
Wypowiedzenie umowy, gdy najemca lokalu nie płaci

Wypowiedzenie umowy, gdy najemca lokalu nie płaci

Poradniki 31/03/2016 w 07:47 0 komentarzy

Ustawodawca przewiduje możliwość przedterminowego wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli najemca nie wywiązuje się z obowiązku uiszczania ustalonych w umowie opłat. Wymaga to jednak spełnienia kilku warunków. Mężczyzna będący właścicielem […]

Więcej ›
Dodatek pielęgnacyjny – potrzebne dokumenty

Dodatek pielęgnacyjny – potrzebne dokumenty

Poradniki 30/04/2015 w 11:59 0 komentarzy

Składając wniosek o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego należy przygotować kompletną dokumentację medyczną. Jednym z najważniejszych jej elementów jest zaświadczenie wydane przez lekarza, pod którego opieką stale znajduje się chory. Organ rentowy […]

Więcej ›
Gdy matka przebywa w szpitalu, ojciec może przejść na zasiłek macierzyński

Gdy matka przebywa w szpitalu, ojciec może przejść na zasiłek macierzyński

Poradniki 20/02/2015 w 16:44 0 komentarzy

Jeżeli kobieta po urodzeniu dziecka przez 8 tygodni korzystała z zasiłku macierzyńskiego, może przerwać urlop macierzyński z powodu hospitalizacji, a ojciec może wystąpić o urlop i zasiłek macierzyński na czas […]

Więcej ›
Wersja uproszczona dokumentacji rachunkowej

Wersja uproszczona dokumentacji rachunkowej

Poradniki 17/12/2014 w 18:40 0 komentarzy

Sprawozdanie finansowe w postaci uproszczonej już za 2014 rok mogą składać jednostki mikro. Nie jest to obowiązkowe, a decyzje o takim sposobie rozliczania podjąć musi organ zatwierdzający przedsiębiorstwa. Organem zatwierdzającym, […]

Więcej ›
Koszty na szkolenie policjantów można zaliczyć do wydatków strukturalnych

Koszty na szkolenie policjantów można zaliczyć do wydatków strukturalnych

Poradniki 30/11/2014 w 09:01 0 komentarzy

Jeśli wydatki zostały poniesione w związku z nieobowiązkowym nabywaniem, bądź utrwalaniem posiadanej wiedzy, albo szkoleniem związanym z realizacją zadania polegającego na tworzeniu systemów z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych, to mogą zostać […]

Więcej ›
Wypełnianie arkusza spisowego

Wypełnianie arkusza spisowego

Poradniki 25/04/2014 w 21:22 0 komentarzy

Arkusz spisowy jest dokumentem księgowym potwierdzającym prawidłowość prowadzonej inwentaryzacji. Musi on być w należyty sposób wypełniony i podpisany przez uprawnione do tego osoby. Prawidłowo skonstruowany arkusz spisowy powinien zawierać kilka […]

Więcej ›
Co z VATem przy zmianie przeznaczenia budynku?

Co z VATem przy zmianie przeznaczenia budynku?

Poradniki 17/03/2014 w 06:23 0 komentarzy

Wobec budynków mieszkalnych stosowana jest preferencyjna stawka podatku od towarów i usług w wysokości 8 %, w przypadku budynków użytkowych jest to już 23%. W razie zmiany  przeznaczenia budynku podczas […]

Więcej ›
Pracownica będąca na urlopie rodzicielskim może go łączyć z pracą

Pracownica będąca na urlopie rodzicielskim może go łączyć z pracą

Poradniki 16/03/2014 w 07:31 0 komentarzy

Jeżeli kobieta wykorzysta zarówno podstawowy, jak i dodatkowy urlop macierzyński (a jest zatrudniona na cały etat) może wystąpić o urlop rodzicielski połączony z wykonywaniem pracy w maksymalnie połowie wymiaru czasu […]

Więcej ›