Prawo krajowe

Kiedy można odliczyć naliczony podatek?

Kiedy można odliczyć naliczony podatek?

Prawo krajowe 20/04/2017 w 18:35 0 komentarzy

Podatnik rozliczający VAT z wykorzystaniem metody kasowej może odliczyć naliczony podatek podczas rozliczania kwartału, w którym dokonana została płatność za zakupione towary i usługi. Nawet, jeśli nie została uregulowana całkowita […]

Więcej ›
Do kogo należy decyzja o zmianie stanowiska pracownika?

Do kogo należy decyzja o zmianie stanowiska pracownika?

Prawo krajowe 30/03/2017 w 11:07 0 komentarzy

Niezależnie od opinii pracownika na temat zajmowanego przez siebie stanowiska, to nie w jego gestii leży dokonanie zmiany odnośnie warunków i miejsca wykonywanej pracy w obrębie zatrudniającego go przedsiębiorstwa. To […]

Więcej ›
Podatek od nieruchomości należy uiścić niezależnie od tego, czy budynek jest użytkowany

Podatek od nieruchomości należy uiścić niezależnie od tego, czy budynek jest użytkowany

Prawo krajowe 18/03/2017 w 06:22 0 komentarzy

Spółka w grudniu 2011 roku zakończyła prace związane z budową elektrowni wiatrowej. W tym samym miesiącu zgłosiła się z wnioskiem o zezwolenie na użytkowanie elektrowni do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. […]

Więcej ›
Podatek płaci właściciel, a nie dzierżawca

Podatek płaci właściciel, a nie dzierżawca

Prawo krajowe 08/02/2017 w 16:50 0 komentarzy

Właściciel gruntów rolnych zamierza wydzierżawić je pod budowę farmy fotowoltaicznej. Chciałby wiedzieć, czy po wybudowaniu farmy nadal będzie mógł odprowadzać podatek tak, jak do tej pory, czyli jak od gruntów […]

Więcej ›
Hurtownik nie ma prawa żądać od aptekarza kopii recept

Hurtownik nie ma prawa żądać od aptekarza kopii recept

Prawo krajowe 31/01/2017 w 18:39 0 komentarzy

Zdarzają się incydenty, gdzie hurtownia żąda od apteki przekazania kopii recept celem weryfikacji zapotrzebowania na lek. Narusza to jednak przepisy Prawa farmaceutycznego. Nie ma jakichkolwiek podstaw ku temu, aby pracownik […]

Więcej ›
Świadectwo pracy po śmierci pracodawcy

Świadectwo pracy po śmierci pracodawcy

Prawo krajowe 18/01/2017 w 18:59 0 komentarzy

Jeżeli stosunek pracy ustaje z powodu śmierci pracodawcy, umowa o pracę wygasa z automatu. A świadectwo pracy powinno zawierać informację o przyczynie wygaśnięcia wskazanej w art.632 Kodeksu pracy. W sytuacji, […]

Więcej ›
Nowy typ spółki dla młodych przedsiębiorców

Nowy typ spółki dla młodych przedsiębiorców

Prawo krajowe 05/12/2016 w 18:46 0 komentarzy

Trwają prace nad formą prawną nowego rodzaju spółki, która byłaby przyjazna młodym przedsiębiorcom. Za przykład służą wzorce słowackie. Nowy typ spółki kapitałowej ma być czymś w rodzaju krzyżówki spółki z […]

Więcej ›
Jaki zasiłek dla poszkodowanego w wypadku w drodze do pracy?

Jaki zasiłek dla poszkodowanego w wypadku w drodze do pracy?

Prawo krajowe 21/11/2016 w 07:24 0 komentarzy

Osoba w drodze do miejsca zatrudnienia została potrącona przez samochód. Znalazła się na tydzień w szpitalu, a potem przebywała na zwolnieniu lekarskim (w sumie 35 dni). W związku z tym […]

Więcej ›
Odszkodowanie dla pracownika przy skróceniu okresu wypowiedzenia

Odszkodowanie dla pracownika przy skróceniu okresu wypowiedzenia

Prawo krajowe 23/10/2016 w 10:00 0 komentarzy

Istnieją dwa dopuszczone przez prawo tryby skrócenia wypowiedzenia umowy o pracę. W jednym przypadku pracownik może ubiegać się o odszkodowanie za część okresu wypowiedzenia, która pozostała po zmianie, w drugim […]

Więcej ›
Preferencyjna stawka opodatkowania przy zamieszkiwaniu w altance

Preferencyjna stawka opodatkowania przy zamieszkiwaniu w altance

Prawo krajowe 10/03/2016 w 06:03 0 komentarzy

Aby określić stawkę opodatkowania władze lokalne powinny dokonać oględzin stanu technicznego budynku. Nie mogą opierać się wyłącznie na prawnym przeznaczeniu działki i jej lokalizacji. Burmistrz nie uznał altanki położonej na […]

Więcej ›